Fagintervju

Vernepleiere i bresjen for vernepleierfaglig stand-up (eller fag-up)

20. februar 2024

Har du savnet et sted der du kan møte andre vernepleiere til uformell mingling og faglig prat? Vernepleierforbundet i Delta arrangerer møtestedet for deg. Konseptet Vernepleier SnikkSnakk har nemlig som formål å spre faglige budskap, og å knytte fagfolk nærmere hverandre. Neste SnikkSnakk arrangeres på Kulturhuset i Oslo 20. mars. Vi har tatt en prat med Bjørn Harald Iversen (Leder for Vernepleierforbundet i Delta) og Oliver Hoksrød (Podcastvert i Vernepleierpodden til Vernepleierforbundet).

Først og fremst, hva er egentlig Vernepleier SnikkSnakk? 

– Vernepleier SnikkSnakk er en vri av Pecha Kucha. Pecha Kucha er en lisensiert presentasjonsform der hver deltaker får vise 20 lysbilder og snakke i 20 sekunder per lysbilde. SnikkSnakk er derfor en vri av Pecha Kucha, der man i stedet viser 18 lysbilder med 20 sekunders taletid per bilde. Lysbildene bytter automatisk, noe som får opp temperaturen hos foredragsholderen; så vel som hos publikum. Formen er høyst uformell, der målet er faglig formidling på en effektiv måte. Det er i tillegg rom for å bruke humor og andre virkemidler for å sprite opp stemningen litt. Vernepleier SnikkSnakk har blitt en ny arena for kunnskaps- og erfaringsformidling. Presentasjonsformen dytter formidleren litt ut av komfortsonen, noe som gjør det hele ekstra spennende.

Dette høres både gøy og utfordrende ut. Har dere noen tips til folk som kanskje kunne tenke seg å holde en SnikkSnakk-presentasjon? 

– Det kan virke stressende å snakke om et tema på 6 minutter, for det er kort tid. Overraskende nok sitter mange av de som har kastet seg ut i dette tidligere igjen med følelsen av at dette var gøy og lærerikt. Om du har lyst til å holde en SnikkSnakk i fremtiden, ønsker vi å trekke frem tre tips: 

1) Snakk om noe du engasjerer deg for
Det vil også være lurt å lage en plan for hvordan du ønsker å formidle budskapet ditt. Du rekker å si mellom 200-250 ord på ett minutt. Skriv gjerne ned det du vil formidle slik at du vet at du holder deg innenfor ordmengden. I tillegg er det er fordel å teste ut presentasjonen fremfor en venn, en samboer eller en kollega. Da finner du ut om budskapet når frem slik du har tenkt, og om du har tid til en pustepause underveis. 

2) Bilder og illustrasjoner er din beste venn
Å bruke bilder som understøtter budskapet du skal formidle er viktig i et slikt format. Med 20 sekunder taletid per bilde, vil det være vanskelig for publikum å kunne lese mye skrift på lysbilder. Bruk ordene dine til å kommunisere, og bilder for å støtte opp under det du sier. 

3) Planlegg for pauser
Seks minutter med prat på inn- og utpust kan bli mye både for deg og publikum. Legg inn rom for et pust i bakken, eller for latter. Dette bidrar til at de som hører på prosesserer budskapet bedre.

Nå har dere arrangert Vernepleier SnikkSnakk fire ganger, hvilke erfaringer sitter dere igjen med? 

– De fire foregående SnikkSnakkene har vært fylt med gode faglige innlegg, mulighet for å samle folk som er opptatt av vernepleierfaget, og en gyllen mulighet for å bygge nettverk på tvers. Vi har arrangert SnikkSnakk i Oslo og Sandefjord til nå, og det er konkrete planer om å arrangere SnikkSnakk i andre byer det neste året. Vi erfarer at disse arrangementene er med på å skape et fellesskap. Mange har gitt tilbakemelding på at dette er en fin arena å møte andre folk som er opptatt av vernepleierfaget. Det viser seg også at mange setter pris på at det finnes en uformell arena som tilbyr faglig påfyll på en morsom måte. Dette er definitivt et lavterskelarrangement, og åpent for alle som ønsker å sjekke det ut. 

Er det noen ting som har gått skikkelig dårlig tidligere, som dere vil forsøke å unngå 20. mars?

– Skikkelig dårlig har det aldri gått, men i starten hadde vi noen utfordringer med rekkefølgen på powerpointbildene. Dette har vi tatt lærdom av, og forsikrer fremtidige SnikkSnakkere om at ikke skal skje igjen.

Det er sikkert noen som lurer på om man må være vernepleier for å holde en SnikkSnakk. Må man det?

– Man må ikke være vernepleier for å holde en SnikkSnakk, men du må ønske å formidle noe som er relevant for vernepleierfaget. Vi ønsker gjerne ulike perspektiver og temaer på SnikkSnakk. Alle er velkommen til å holde et innlegg, eller til å være med i publikum. 

Utover at dere skaper en faglig arena, hva annet ønsker dere å få ut av disse arrangementene? 

– Vi ønsker primært å skape et vernepleierfaglig fellesskap med mulighet for nettverksbygging. Også ønsker vi å inkludere alle som er nysgjerrige, eller som ønsker å vite mer om faget. Vi har hatt med noen studenter på de tidligere SnikkSnakkene, og de synes dette har vært utrolig spennende og lærerikt. I tillegg ønsker vi å fronte at fag er gøy. Det er ikke alltid nødvendig med en time undervisning for å formidle et budskap. Det kan noen ganger gjøres like effektivt på 6 minutter!