Laster Hendelser

← Tilbake til Hendelser

Frambu

|frambu.no

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. Slik ønsker vi å bidra til at barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

Kommende Hendelser

april 2018

Fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og moderat eller alvorlig grad av utviklingshemning

4. april kl. 08:00 - 17:00
Kr. 500

Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere rundt ungdom og unge voksne med en av diagnosene og moderat til alvorlig utviklingshemning. Pårørende kan også delta. Kursets målsetning: Å gi deltakerne økt kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for…

Les mer »
mai 2018

Aldring hos personer med sjeldne diagnoser med utviklingshemning

15. mai
Kr. 500

Målgruppe: Tjenesteytere som arbeider med personer over 40 år med en sjelden diagnose. Pårørende kan også delta. Kursets målsetning: Vi ønsker å knytte fagkurset til regjeringens kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet. På hvilken måte…

Les mer »
juni 2018

Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

18. juni kl. 08:00 - 19. juni kl. 17:00
Kr. 1000

Målgruppe: Tjenesteytere i førstelinjetjenesten som skal gjennomføre gruppeintervensjon som en del av forskningsprosjektet «søskenprosjektet». Kursets målsetning: Forelesninger og praktisk trening i den manualbaserte intervensjonen for søsken som er utviklet av Frambu. Sertifisering av gruppeledere som…

Les mer »

Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

25. juni kl. 08:00 - 28. juni kl. 17:00

Målgruppe: Søsken i alderen 12 til 17 år som har en bror eller søster med en sjelden diagnose Kursets målsetning: På dette kurset ønsker vi at søsken til personer med sjeldne eller lite kjente diagnoser…

Les mer »
oktober 2018

Sjeldne diagnosers plass i NAV-systemet

2. oktober

Målgruppe: Ansatte ved NAV-kontorene i kommuner og fylker. Kursets målsetning: Det er behov for å øke NAV-ansattes kunnskap om sjeldne diagnoser. Deltagerne på dette fagkurset skal oppleve at de har fått økt sin kunnskap om…

Les mer »

Sjelden diagnose med tilleggsdiagnose ADHD/ADD, Aspergers syndrom eller autismespekterforstyrrelse

15. oktober kl. 08:00 - 16. oktober kl. 17:00
Kr. 1000

Målgruppe: Ansatte i skole, PPT, SFO, habiliteringstjenesten og andre interesserte som arbeider med barn og unge med en av de aktuelle diagnosene i grunnskolealder. Pårørende kan også delta. Dersom du lurer på om fagkurset er…

Les mer »
+ Export Events
Vernepleier.no tar ikke ansvar for eventuelle endringer, som er foretatt av arrangør i etterkant av dette innlegget. Er noe uklart ta kontakt med den aktuelle arrangør av kurs, konferanse eller seminar.