Laster Hendelser

← Tilbake til Hendelser

Frambu

|frambu.no

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. Slik ønsker vi å bidra til at barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

oktober 2018

Sjeldne diagnosers plass i NAV-systemet

2. oktober

Målgruppe: Ansatte ved NAV-kontorene i kommuner og fylker. Kursets målsetning: Det er behov for å øke NAV-ansattes kunnskap om sjeldne diagnoser. Deltagerne på dette fagkurset skal oppleve at de har fått økt sin kunnskap om…

Les mer »

Sjelden diagnose med tilleggsdiagnose ADHD/ADD, Aspergers syndrom eller autismespekterforstyrrelse

15. oktober kl. 08:00 - 16. oktober kl. 17:00 CEST
Kr. 1000

Målgruppe: Ansatte i skole, PPT, SFO, habiliteringstjenesten og andre interesserte som arbeider med barn og unge med en av de aktuelle diagnosene i grunnskolealder. Pårørende kan også delta. Dersom du lurer på om fagkurset er…

Les mer »

Fragilt X syndrom med tilleggsdiagnose ADHD/ADD, Aspergers syndrom eller autismespekterforstyrrelse

15. oktober kl. 08:00 - 17:00 CEST
NOK500

Målgruppe: Ansatte i skole, PPT, SFO, habiliteringstjenesten og andre interesserte som arbeider med barn og unge med fragilt X syndrom i grunnskolealder. Pårørende kan også delta. Dersom du lurer på om fagkurset er aktuelt for…

Les mer »

november 2018

En god skolehverdag for barn og unge med nevromuskulære sykdommer

15. november kl. 08:00 - 17:00 CET
NOK500

Aktuelle diagnoser: Nevromuskulære sykdommer Målgruppe: Lærere, assistenter og andre tjenesteytere som arbeider med elever med en nevromuskulær sykdom i grunnskolealder. Pårørende kan også delta. Målsetning: Å gi kunnskap om aktuelle tiltak i skolehverdagen, med spesielt…

Les mer »
+ Export Events
Vernepleier.no tar ikke ansvar for eventuelle endringer, som er foretatt av arrangør i etterkant av dette innlegget. Er noe uklart ta kontakt med den aktuelle arrangør av kurs, konferanse eller seminar.