Fag

Demensomsorgen trenger flere vernepleiere – ikke vektere!

Beboere i sykehjem trenger ansatte med miljøterapeutisk kompetanse, ikke vektere. Enkelte tjenestesteder steder bruker vektere i demensomsorgen for å håndtere situasjoner med beboere som er utagerende og truende. Eldre med demens kan ha atferd ansatte opplever som utfordrende og truende, FO mener likevel vektere er dårlig og kortsiktig løsning på utfordringer som kan løses med miljøterapeutiske tiltak.