NAKU
Nytt fra andre

Trosfrihet: Eksempel (naku.no)

Som tjenesteytere for mennesker med utviklingshemming kommer vi fra tid til annen oppe i det vi ofte omtaler som etiske dilemmaer; verdier eller verdivalg som står i konflikt med hverandre. I denne teksten vil jeg

Kort og godt

Flere vil bli vernepleiere

Vernepleiestudiene hadde i 2016 9522 søkere, med 3254 som førstevalg. I år er det en økning til 10 776 som har vernepleiestudiet på lista si, mens hele 3710 har det som førstevalg. Det er totalt 1010 vernepleiestudieplasser.