Statistikken sier.....
Statistikk

Vernepleierutdanning gir jobb!

I 2015 var det 15 643 vernepleiere i arbeidsstyrken. Med begrepet arbeidsstyrken menes summen av personer i jobb og personer som søker jobb. Av disse 15 643 vernepleierne var det 79 som var registrerte som arbeidsledige. Tabellen

Bjørn Harald Iversen i Delta
Meninger

Vernepleierforbundet i Delta

Delta organiserer i underkant av 500 vernepleiere. I vår opprettet de Vernepleierforbundet i Delta, som dermed er det tredje største fagforbundet for vernepleiere – men det eneste med ”vernepleie” i navnet. Medlemstallet øker. Hvilke ambisjoner