Illustrasjonsfigurer av mennesker hvor alle er hvite og en er rød
Kort og godt

Språk og barrierer.

«Som vernepleierstudent lærer vi mye om stigmatisering, marginalisering, målrettet miljøarbeid, empowerment, paternalisme, formynderi og makt. Makten vi har over menneskene vi er satt til å hjelpe er stor.