Skal du publisere noe her på vernepleier.no, kan det verdt å ta med noen råd fra redaksjonen. Vi har holdt på noen år nå, og opparbeidet oss en del erfaringer for hvordan det best skal se ut på vårt nettsted.

Tekst

Innholdsoppsettet skal ha 3 deler:

  • Overskriften (maks 6-7 ord) skal kunne leses som en mening om noe eller oppfordring til noe. Det bør være noe som kan settes utropstegn bak! Det kan handle om noe som er feil og bør gjøres noe med – eller noe som er rett og bør gjøres mer av! Det kan både handle om tenkning og handling. Eller kanskje om rammevilkår for det faglige arbeidet som gjør det lettere eller vanskeligere å arbeide faglig godt eller forsvarlig. Eller om aspekter ved brukers situasjon. Eller om noe annet: Hva er DU opptatt av?
  • Ingressen (maks 50 ord) skal være en forklaring av overskriften: Hva handler dette innspillet ditt om, hva mener du og hvorfor er saken viktig?
  • Teksten (maks 950 ord, men kan være kortere) skal være en grundigere begrunnelse av det du bringer til torgs. Den skal gi bakgrunn og bygge oppunder ingressen og overskriften. Det er ikke et krav at du skal bruke henvisninger (om det er behov for å støtte noe av innspillet i forskning eller litteratur, er noe som du/dere og jeg kan vurdere i fellesskap).
TIPS!
Hos nettredaktør.no kan du hente flere tips hvordan du kan skrive godt på nettet.

Bilder

Å publisere på webben gjør at man ikke har 100% kreativ frihet. På webben er det en hel del begrensninger, som man må forholde seg til. En av disse er bruk av bilder.

Når du sender inn bilder til oss, foretrekker vi at du tar et liggende bilde. Da vi må tilpasse bildet til nettstedets standard, er det viktig at objektet har noe avstand til linsen. Ta gjerne et bildet hvor mesteparten av kroppen er med, og hvor dere står relativt sentrert i bildet. Det gjør det mye enklere for oss og redigere, og resultat blir bedre.

Godt eksempel

Under finner dere 2 gode eksempler 🙂

Her er mesteparten av kroppen tatt med. Det gir større rom for å redigere.

 

God avstand fra linsen/fotografen

 

Dårlig eksempel

Dette er ikke bra 🙁

Et stående bilde hvor objekt er for nærme linsen

Vi ønsker ikke bilder som er tatt stående og hvor objekt er for tett opp til linsen. Bilder hentet fra f.eks facebook foretrekkes ikke, da disse er kraftig komprimert. Bildene gir dårlig oppløsning og kvalitet generelt.

TIPS!
Ikke rediger bildet før du sender det til oss. Send originalen, slik at vi kan redigere det selv. Vi er avhengig av, at bildet passer inn til bildestandarden som vårt nettsted krever.

Kreditering

Send gjerne med navn på personen som har tatt bildet. På den måten får vedkommende sin kreditering.