Forfatterveiledning til Vernepleier.no

Vernepleier.no er et vernepleiefaglig nettmagasin med en visjon om å være av vernepleiere, for vernepleiere, om vernepleie.

Hvis du er vernepleier og vil skrive en tekst til oss eller ønsker å intervjue andre vernepleiere om faglige spørsmål, vil vi i redaksjonen gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en epost, redaksjonen@vernepleier.no

Vi publiserer tre typer fagtekster:

  • KORT FAGARTIKKEL
  • FAGINTERVJU
  • KORT FAGDISKUSJON

Alle tre har en ordgrense på 800-1000 ord. Alle typer honoreres med kr. 1.000 ved publisering. Skriver flere en kort fagartikkel sammen, honoreres teksten med kr. 1.500.

Når det gjelder kort fagartikkel trenger du ikke ha en ferdig tekst før du kontakter oss! Vi følger deg opp i både idéutvikling og prosessen med å skrive deg frem til ferdig tekst.

Når det gjelder fagintervju og kort fagdiskusjon, tar du bare kontakt med oss på forhånd når du har en idé, så loser vi deg gjennom resten.

Kort fagartikkel

Her skriver du om et tema du er opptatt av og ønsker å dele med andre. Ta gjerne utgangspunkt i dine egne erfaringer. Men for at det skal bli en fagtekst, må du reflektere over erfaringene dine i lys av faglitteratur eller forskningsartikler. Her henviser du på vanlig måte, med henvisninger i tekst og litteraturliste til sist. Vi bistår deg både med å utforme refleksjoner og henvise korrekt! (Vi bruker APA7). En kort fagartikkel kan for eksempel se slik ut:

Digital inkludering av personer med utviklingshemming fra 17. oktober 2023, skrevet av Iseline Grongstad Bjørge og Constance Hatlevik Aase, som da var helt nyutdannete vernepleiere.

eller slik:

Faste beboermøter gir bedre tjenester fra 8. august 2023, skrevet av Hege Kylland, fagrådgiver i Øvre Eiker kommune

Om bruk av kunstig intelligens (KI, AI) i arbeidet med kort fagartikkel: I utformingen av ide og struktur kan ChatGPT, Bard og andre KI-er være et nyttig hjelpemiddel. Men selve fagartikkelen må du skrive 100% selv. Vi trykker ikke tekst som vi forstår (eller mistenker) er skrevet av KI.

Fagintervju

Intervjuet må fokusere på noen vernepleiefaglige relevante tema eller praksiser. Du kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

  • Hva er dine erfaringer med …?
  • Hvordan jobber du/dere med …?
  • Hva er bakgrunnen for at du/dere jobber på denne måten med …?
  • Hvem samarbeider du/dere med om dette?
  • Hvordan arbeider dere for å ivareta tjenestebrukers rettigheter og stemme i dette?

Vi bistår med å utforme de gode, relevante spørsmålene til den du tenker å intervjue! Det trenger ikke være henvisninger i intervjuene, men lenker til relevante fagressurser er fint. Fagintervjuer kan for eksempel se slik ut:

Er PAS en garantist for selvbestemmelse? fra 10. oktober 2023

Fagintervjuer kan også være reportasjer om konkrete saker – vi har flere eksempler på at vi har fått samtykke til å beskrive konkrete saker, der tjenestebrukere og pårørende står frem med fullt navn og bilde, slik som:

Når tjenestebrukere velger bort noen av tjenesteyterne fra 4. april 2023.

I slike reportasjer tar vi fullt ansvar for innhenting av samtykke fra bruker og pårørende, slik at du ikke står i fare for å bryte taushetsplikten!

Kort fagdiskusjon

En kort fagdiskusjon er en innledning på 500-600 ord som etterfølges av inviterte kommentarer. Innledningen er gjerne spissformulert, nettopp for å generere diskusjon.

Vi bistår gjerne med å utforme innledningen og planlegge hvem vi skal invitere til å kommentere – så ta kontakt hvis du har en idé!

Klimaet for ordskifte i sosiale medier kan være røft. Men Vernepleier.no er redaktørstyrt. Det er ikke en arena for trolling og personangrep. Vi bidrar til et saklig ordskifte ved å sikre at de som kommenterer teksten din tar ballen og ikke deg – det er vår garanti til deg. Korte fagdiskusjoner kan for eksempel se slik ut:

Er keiserens klær nyvaska? Tre påstander om anvendt atferdsanalyse og positiv atferdsstøtte (PAS)