Forfatterveiledning

Hvis du er vernepleier og vil skrive en tekst til oss, eller la deg intervjue om faglige spørsmål, vil vi gjerne høre fra deg!

Vi publiserer to typer fagtekster: KORT FAGARTIKKEL og FAGINTERVJU (vi kan intervjue deg, eller du kan intervjue en annen vernepleier).

Begge typer har en ordgrense på 800-1000 ord, og vi kommer til å trenge et bilde av deg (se nærmere beskrivelse lenger ned på siden om bilder).

Vi følger deg opp i skrivingen (ideutvikling og eventuell språkvask) og hvis teksten eller intervjuet blir publisert på vernepleier.no, honorerer vi det med 1000 kroner.

Kort fagartikkel

Her skriver du om et faglig tema du er opptatt av, og ønsker å dele med andre. Du kan godt beskrive dine egne erfaringer. Men for at det skal bli en fagtekst, må du også knytte erfaringene dine til faglitteratur eller en eller flere forskningsartikler, der du henviser på vanlig måte, med henvisninger i tekst og litteraturliste, for eksempel slik:

(Sandvin, 2014) i teksten, og så, til sist i saken:

Sandvin, J. (2014). Utviklingshemmet av hvem? I Ellingsen, K. (red.). Utviklingshemming og deltakelse. Universitetsforlaget.

Vi publiserer også mer «personlige» fagtekster der du reflekterer over en helt konkret situasjon i tjenesteyting og dine tanker, handlinger og følelser. Når du beskriver samspill med tjenestebrukere, er det en styrke om du også klarer å trekke inn brukerperspektivet.

Du må dele opp teksten under 3-4 underoverskrifter, slik at det blir lett å lese på liten skjerm.

Fagintervju

Enten vi intervjuer deg eller du intervjuer noen andre, trenger teksten å ha fokus på et tema eller noen praksiser. Noen spørsmål kan for eksempel bli:

  • Hva er dine erfaringer med …?
  • Hvordan jobber du/dere med …?
  • Hva er bakgrunnen for at du/dere jobber på denne måten med …?
  • Hvem samarbeider du/dere med om dette?
  • Hvordan arbeider dere for å ivareta tjenestebrukers rettigheter og stemme i dette?

Det trenger ikke være henvisninger i fagintervjuer, men det kan godt være lenker til relevante fagressurser på nett. Har du en ide til noen du gjerne vil intervjue, ta kontakt med redaksjonen! Om du vil la deg intervjue, kan du sende oss forsøksvise svar på noen av spørsmålene over, så tar vi det derfra! I begge tilfeller hjelper vi deg i mål med ferdig tekst!

Noen nettressurser til hjelp

Hos nettredaktør.no kan du hente tips om å skrive godt på nett.
Hos Universitet i Oslo har de laget en sjekkliste for det samme.

Bilder

Vi trenger bilde av ansiktet ditt, men der det er nok luft rundt deg til at vi kan klippe til bildet, Send gjerne 2-3 alternativer.

Bildet kan ikke være hentet fra nett, Facebook eller ha vært sendt via Messenger noen gang – da blir bildene kraftig komprimert, og har for lav oppløsning. Et bilde tatt med vanlig mobil er helt OK, hvis ikke bildefilen komprimeres etterpå. Filen må være minst 500 kB, helst over 1Mb.

Når du sender inn bilder til oss, er det best med et liggende (horisontalt) bilde. Det må være godt med luft rundt deg, Ta gjerne et bilde der mesteparten av kroppen er med og du står ganske midt i bildet. Tenk gjennom både lys og bakgrunn i bildet. Det må være godt lys, og bakgrunnen bør være nøytral, eller rolig, uten for mange elementer.

Gi bildet ditt navn som filnavn. Vi må også ha navnet på den som har tatt bildet (selv om det er med din mobil), slik at vi kan kreditere fotografen under bildet!

2 gode eksempler

Her er mesteparten av kroppen tatt med. Det gir større rom for å rediger
God avstand fra linsen/fotografen

Dette er ikke bra 🙁

Et stående bilde hvor objekt er for nærme linsen