Innlegg skrevet av Thomas Owren
Fagintervju
29. august 2023

To vernepleiere møtes i forskning: en masterstudent i atferdsvitenskap og feltveilederen hennes

Kort fagartikkel
18. april 2023

Forskjellen på skjønn og magefølelse

Les Mer
Fagintervju
04. april 2023

Når tjenestebrukere velger bort noen av tjenesteyterne

Les Mer
Fagintervju
28. mars 2023

Arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming i Lillestrøm kommune

Les Mer
Fagintervju
31. januar 2023

De krevende situasjonene – om bakgrunnen for en spørreundersøkelse

Les Mer
Kort fagartikkel
17. januar 2023

Når autistiske personer selv får definere sine behov

Kort fagartikkel
04. oktober 2022

Hvorfor personer med utviklingshemming ikke har «spesielle behov»

Les Mer
Fagintervju
20. september 2022

Hvorfor jobbe med mennesker med utviklingshemming?

Les Mer
Kort fagartikkel
16. august 2022

Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

Les Mer
Kort fagartikkel
26. april 2022

Terapeutisk lyging i demensomsorg

Les Mer
Fagintervju
15. februar 2022

Høgskulen på Vestlandet starter master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi

Et nyutviklet masterstudium starter opp fra høsten av med søknadsfrist 1. mars. Vi har samlet lenkene som du trenger for å få vite mer,...

To damer Sadeta Demic og Anita Gjermestad
Fagintervju
05. mai 2021

En kognitiv forståelse av beslutningskompetanse er ikke nok!

Les Mer
Skygger til to personer som går nedover en gate
Kort fagartikkel
01. mai 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere II

Les Mer
En liten modell av et hus på en gressmatte med solnedgang i bakgrunn
Kort fagartikkel
28. februar 2021

Noen enkle betraktninger om «å bo»

Les Mer
Kort fagartikkel
19. mai 2020

Arbeidsinkludering: En single-tasking jobb i et multi-tasking miljø

Les Mer
Kort fagartikkel
28. januar 2020

Gapet mellom ideologi og praksis

Ideologidrevne reformer går lettere med uavklarte begreper. Faren er at praktikerne blir stående og se ut som problemet når visjonen fungerte best på papir....

Fagintervju
01. oktober 2019

Videregående skoleelever med utviklingshemming får praksisplasser i ordinære bedrifter – pilotprosjektet HELT MED UngJobb!

Les Mer
Fagintervju
13. august 2019

En vernepleier på feltarbeid

Les Mer
Fagintervju
15. april 2019

Og midt i gangen på sykehjemmet ligger en liten landhandel

Les Mer
Fagintervju
29. januar 2019

Står opp for dei individuelle hensyna

Les Mer
Fagintervju
01. desember 2018

Sarpsborg: en fremoverlent kommune går nye veier i tjenestene til utviklingshemmede

To vernepleiere: Arnfinn Andreassen er enhetsleder for Boveiledning sentrum. André Paulsberg har vært prosjektleder for et spennende utviklingsarbeid i Sarpsborg kommunes tjenester til utviklingshemmede,...