Innlegg skrevet av Thomas Owren
Fagintervju
31. januar 2023

De krevende situasjonene – om bakgrunnen for en spørreundersøkelse

Kort fagartikkel
17. januar 2023

Når autistiske personer selv får definere sine behov

Les Mer
Kort fagartikkel
04. oktober 2022

Hvorfor personer med utviklingshemming ikke har «spesielle behov»

Les Mer
Fagintervju
20. september 2022

Hvorfor jobbe med mennesker med utviklingshemming?

Les Mer
Kort fagartikkel
16. august 2022

Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

Les Mer
Kort fagartikkel
26. april 2022

Terapeutisk lyging i demensomsorg

Siden 2006 har britiske fagpersoner og forskere brakt frem en litteratur om terapeutisk lyging – ‘therapeutic lying’ – knyttet til demensomsorg. ‘Terapeutisk lyging’ er...

Fag
15. februar 2022

Høgskulen på Vestlandet starter master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi

Les Mer
To damer Sadeta Demic og Anita Gjermestad
Fagintervju
05. mai 2021

En kognitiv forståelse av beslutningskompetanse er ikke nok!

Les Mer
Skygger til to personer som går nedover en gate
Kort fagartikkel
01. mai 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere II

Les Mer
En liten modell av et hus på en gressmatte med solnedgang i bakgrunn
Kort fagartikkel
28. februar 2021

Noen enkle betraktninger om «å bo»

Les Mer
Kort fagartikkel
19. mai 2020

Arbeidsinkludering: En single-tasking jobb i et multi-tasking miljø

Med litt drahjelp kan mange ordinære bedrifter utvikle jobber for personer med utviklingshemming. Men er vernepleierne klare?

Kort fagartikkel
28. januar 2020

Gapet mellom ideologi og praksis

Les Mer
Fagintervju
01. oktober 2019

Videregående skoleelever med utviklingshemming får praksisplasser i ordinære bedrifter – pilotprosjektet HELT MED UngJobb!

Les Mer
Fagintervju
13. august 2019

En vernepleier på feltarbeid

Les Mer
Fagintervju
15. april 2019

Og midt i gangen på sykehjemmet ligger en liten landhandel

Les Mer
Fagintervju
29. januar 2019

Står opp for dei individuelle hensyna

Vernepleiar Gunn-Marit Birkeland er plasstillitsvalt for FO i Eining for habilitering i Stord kommune, og står i eit ordskifte med administrasjonen om det framtidige...

Fagintervju
01. desember 2018

Sarpsborg: en fremoverlent kommune går nye veier i tjenestene til utviklingshemmede

Les Mer
Kort og godt
18. november 2018

Plattform for livslange tjenester

Les Mer
Vernepleier Silje Haugland
Fagintervju
16. oktober 2018

Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

Les Mer
Line Melbøe, 1. amanuensis ved Institutt for vernepleie
Fagintervju
26. juni 2018

Forskning om samiske personer med funksjonsnedsettelse

Les Mer
Laila Luteberget
Fra studenten
30. juni 2016

Et intervju med leder for UHRs profesjonsråd for vernepleie