Innlegg skrevet av Thomas Owren
Fag
04. oktober 2022

Hvorfor personer med utviklingshemming ikke har «spesielle behov»

Vi har hatt en hang til å si at personer med utviklingshemming har «særlige» eller «spesielle» behov. For eksempel knyttet til behov for struktur,...

Fra studenten
20. september 2022

Hvorfor jobbe med mennesker med utviklingshemming?

Les Mer
Faglig praksis
16. august 2022

Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

Les Mer
Fag
26. april 2022

Terapeutisk lyging i demensomsorg

Les Mer
Fag
15. februar 2022

Høgskulen på Vestlandet starter master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi

Les Mer
To damer Sadeta Demic og Anita Gjermestad
Forskning
05. mai 2021

En kognitiv forståelse av beslutningskompetanse er ikke nok!

Sadeta Demic og Anita Gjermestad fra VID vitenskapelige høgskole publiserte nylig en forskningsartikkel om beslutningsstøtte til personer med alvorlig utviklingshemming. Vi intervjuer dem om...

Skygger til to personer som går nedover en gate
Fag
01. mai 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere II

Les Mer
En liten modell av et hus på en gressmatte med solnedgang i bakgrunn
Fag
28. februar 2021

Noen enkle betraktninger om «å bo»

Les Mer
Fag
19. mai 2020

Arbeidsinkludering: En single-tasking jobb i et multi-tasking miljø

Les Mer
Fag
28. januar 2020

Gapet mellom ideologi og praksis

Les Mer
Faglig praksis
01. oktober 2019

Videregående skoleelever med utviklingshemming får praksisplasser i ordinære bedrifter – pilotprosjektet HELT MED UngJobb!

Linn Løvlie Slette fullførte vernepleierutdanningen våren 2019, og jobber nå for Stiftelsen SOR, der hun koordinerer prosjektet HELT MED UngJobb. Vi spør henne hva...

Forskning
13. august 2019

En vernepleier på feltarbeid

Les Mer
Faglig praksis
15. april 2019

Og midt i gangen på sykehjemmet ligger en liten landhandel

Les Mer
Meninger
29. januar 2019

Står opp for dei individuelle hensyna

Les Mer
Faglig praksis
01. desember 2018

Sarpsborg: en fremoverlent kommune går nye veier i tjenestene til utviklingshemmede

Les Mer
Kort og godt
18. november 2018

Plattform for livslange tjenester

Plattform for livslange tjenester skal være et verktøy for å sikre utviklingshemmede og andre med tilsvarende kognitive funksjonsnedsettelser og deres familier, forutsigbarhet ved å...

Vernepleier Silje Haugland
Forskning
16. oktober 2018

Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

Les Mer
Line Melbøe, 1. amanuensis ved Institutt for vernepleie
Forskning
26. juni 2018

Forskning om samiske personer med funksjonsnedsettelse

Les Mer
Laila Luteberget
Fra studenten
30. juni 2016

Et intervju med leder for UHRs profesjonsråd for vernepleie

Les Mer
Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Ukategorisert
28. juni 2016

Takk for meg – og god sommer!

Les Mer
Vernepleier Bjarte Malum
Fra studenten
16. juni 2016

En bacheloroppgave om krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap

Vernepleier Bjarte Malum tok essayformen i bruk når han skulle nøste opp i hvilke situasjonsbetingede faktorer som kan påvirke tjenesteytere til å begå krenkende...