Innlegg skrevet av Thomas Owren
Fagintervju
28. mai 2024

Når mor og far ruser seg – er barnet hjemme eller i skolen?

Fagintervju
19. mars 2024

Vernepleierutdanning inngår samarbeid med nettmagasinet Vernepleier.no

Les Mer
Fagintervju
12. mars 2024

En vernepleiefaglig utøvelse av support

Les Mer
Kort fagartikkel
12. desember 2023

Fellesskap gjennom improvisert lyd – en mulighet som alltid er til stede, bare en tanke unna

Les Mer
Fagintervju
28. november 2023

Ny daglig leder i Stiftelsen SOR

Les Mer
Fagintervju
26. september 2023

Når faglig forsvarlighet krever å gå ut over eksisterende lovverk

Fagintervju
29. august 2023

To vernepleiere møtes i forskning: en masterstudent i atferdsvitenskap og feltveilederen hennes

Les Mer
Kort fagartikkel
18. april 2023

Forskjellen på skjønn og magefølelse

Les Mer
Fagintervju
04. april 2023

Når tjenestebrukere velger bort noen av tjenesteyterne

Les Mer
Fagintervju
28. mars 2023

Arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming i Lillestrøm kommune

Les Mer
Fagintervju
31. januar 2023

De krevende situasjonene – om bakgrunnen for en spørreundersøkelse

Kort fagartikkel
17. januar 2023

Når autistiske personer selv får definere sine behov

Les Mer
Kort fagartikkel
04. oktober 2022

Hvorfor personer med utviklingshemming ikke har «spesielle behov»

Les Mer
Fagintervju
20. september 2022

Hvorfor jobbe med mennesker med utviklingshemming?

Les Mer
Kort fagartikkel
16. august 2022

Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

Les Mer
Kort fagartikkel
26. april 2022

Terapeutisk lyging i demensomsorg

Siden 2006 har britiske fagpersoner og forskere brakt frem en litteratur om terapeutisk lyging – ‘therapeutic lying’ – knyttet til demensomsorg. ‘Terapeutisk lyging’ er...

Fagintervju
15. februar 2022

Høgskulen på Vestlandet starter master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi

Les Mer
To damer Sadeta Demic og Anita Gjermestad
Fagintervju
05. mai 2021

En kognitiv forståelse av beslutningskompetanse er ikke nok!

Les Mer
Skygger til to personer som går nedover en gate
Kort fagartikkel
01. mai 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere II

Les Mer
En liten modell av et hus på en gressmatte med solnedgang i bakgrunn
Kort fagartikkel
28. februar 2021

Noen enkle betraktninger om «å bo»

Les Mer
Kort fagartikkel
19. mai 2020

Arbeidsinkludering: En single-tasking jobb i et multi-tasking miljø

Med litt drahjelp kan mange ordinære bedrifter utvikle jobber for personer med utviklingshemming. Men er vernepleierne klare?