Innlegg skrevet av Thomas Owren
Kort fagartikkel
18. april 2023

Forskjellen på skjønn og magefølelse

Fagintervju
04. april 2023

Når tjenestebrukere velger bort noen av tjenesteyterne

Les Mer
Fagintervju
28. mars 2023

Arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming i Lillestrøm kommune

Les Mer
Fagintervju
31. januar 2023

De krevende situasjonene – om bakgrunnen for en spørreundersøkelse

Les Mer
Kort fagartikkel
17. januar 2023

Når autistiske personer selv får definere sine behov

Les Mer
Kort fagartikkel
04. oktober 2022

Hvorfor personer med utviklingshemming ikke har «spesielle behov»

Vi har hatt en hang til å si at personer med utviklingshemming har «særlige» eller «spesielle» behov. For eksempel knyttet til behov for struktur,...

Fagintervju
20. september 2022

Hvorfor jobbe med mennesker med utviklingshemming?

Les Mer
Kort fagartikkel
16. august 2022

Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

Les Mer
Kort fagartikkel
26. april 2022

Terapeutisk lyging i demensomsorg

Les Mer
Fagintervju
15. februar 2022

Høgskulen på Vestlandet starter master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi

Les Mer
To damer Sadeta Demic og Anita Gjermestad
Fagintervju
05. mai 2021

En kognitiv forståelse av beslutningskompetanse er ikke nok!

Sadeta Demic og Anita Gjermestad fra VID vitenskapelige høgskole publiserte nylig en forskningsartikkel om beslutningsstøtte til personer med alvorlig utviklingshemming. Vi intervjuer dem om...

Skygger til to personer som går nedover en gate
Kort fagartikkel
01. mai 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere II

Les Mer
En liten modell av et hus på en gressmatte med solnedgang i bakgrunn
Kort fagartikkel
28. februar 2021

Noen enkle betraktninger om «å bo»

Les Mer
Kort fagartikkel
19. mai 2020

Arbeidsinkludering: En single-tasking jobb i et multi-tasking miljø

Les Mer
Kort fagartikkel
28. januar 2020

Gapet mellom ideologi og praksis

Les Mer
Fagintervju
01. oktober 2019

Videregående skoleelever med utviklingshemming får praksisplasser i ordinære bedrifter – pilotprosjektet HELT MED UngJobb!

Linn Løvlie Slette fullførte vernepleierutdanningen våren 2019, og jobber nå for Stiftelsen SOR, der hun koordinerer prosjektet HELT MED UngJobb. Vi spør henne hva...

Fagintervju
13. august 2019

En vernepleier på feltarbeid

Les Mer
Fagintervju
15. april 2019

Og midt i gangen på sykehjemmet ligger en liten landhandel

Les Mer
Fagintervju
29. januar 2019

Står opp for dei individuelle hensyna

Les Mer
Fagintervju
01. desember 2018

Sarpsborg: en fremoverlent kommune går nye veier i tjenestene til utviklingshemmede

Les Mer
Ukategorisert
18. november 2018

Plattform for livslange tjenester

Plattform for livslange tjenester skal være et verktøy for å sikre utviklingshemmede og andre med tilsvarende kognitive funksjonsnedsettelser og deres familier, forutsigbarhet ved å...