Innlegg skrevet av Thomas Owren
Fag
26. april 2022

Terapeutisk lyging i demensomsorg

Fag
15. februar 2022

Høgskulen på Vestlandet starter master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi

Les Mer
To damer Sadeta Demic og Anita Gjermestad
Forskning
05. mai 2021

En kognitiv forståelse av beslutningskompetanse er ikke nok!

Les Mer
Skygger til to personer som går nedover en gate
Fag
01. mai 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere II

Les Mer
En liten modell av et hus på en gressmatte med solnedgang i bakgrunn
Fag
28. februar 2021

Noen enkle betraktninger om «å bo»

Les Mer
Fag
19. mai 2020

Arbeidsinkludering: En single-tasking jobb i et multi-tasking miljø

Fag
28. januar 2020

Gapet mellom ideologi og praksis

Les Mer
Faglig praksis
01. oktober 2019

Videregående skoleelever med utviklingshemming får praksisplasser i ordinære bedrifter – pilotprosjektet HELT MED UngJobb!

Les Mer
Forskning
13. august 2019

En vernepleier på feltarbeid

Les Mer
Faglig praksis
15. april 2019

Og midt i gangen på sykehjemmet ligger en liten landhandel

Les Mer
Meninger
29. januar 2019

Står opp for dei individuelle hensyna

Faglig praksis
01. desember 2018

Sarpsborg: en fremoverlent kommune går nye veier i tjenestene til utviklingshemmede

Les Mer
Kort og godt
18. november 2018

Plattform for livslange tjenester

Les Mer
Vernepleier Silje Haugland
Forskning
16. oktober 2018

Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

Les Mer
Line Melbøe, 1. amanuensis ved Institutt for vernepleie
Forskning
26. juni 2018

Forskning om samiske personer med funksjonsnedsettelse

Les Mer
Laila Luteberget
Student
30. juni 2016

Et intervju med leder for UHRs profesjonsråd for vernepleie

Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Ukategorisert
28. juni 2016

Takk for meg – og god sommer!

Les Mer
Vernepleier Bjarte Malum
Student
16. juni 2016

En bacheloroppgave om krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap

Les Mer
Marianne Solberg Johnsen
Meninger
14. juni 2016

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Les Mer
Vernepleierne Jon Løkke og Gunn Elisabeth Løkke
Forskning
31. mai 2016

To vernepleiere skriver bok om forskningsmetode og evidenssøk

Les Mer
Fellesorganisasjonen og Vernepleierportalen
Ukategorisert
24. mai 2016

Fellesorganisasjonen (FO) overtar og viderefører Vernepleierportalen