Innlegg skrevet av Thomas Owren
Fagintervju
29. januar 2019

Står opp for dei individuelle hensyna

Vernepleiar Gunn-Marit Birkeland er plasstillitsvalt for FO i Eining for habilitering i Stord kommune, og står i eit ordskifte med administrasjonen om det framtidige...

Fagintervju
01. desember 2018

Sarpsborg: en fremoverlent kommune går nye veier i tjenestene til utviklingshemmede

Les Mer
Ukategorisert
18. november 2018

Plattform for livslange tjenester

Les Mer
Vernepleier Silje Haugland
Fagintervju
16. oktober 2018

Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

Les Mer
Line Melbøe, 1. amanuensis ved Institutt for vernepleie
Fagintervju
26. juni 2018

Forskning om samiske personer med funksjonsnedsettelse

Les Mer
Laila Luteberget
Fagintervju
30. juni 2016

Et intervju med leder for UHRs profesjonsråd for vernepleie

Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Fra redaksjonen
28. juni 2016

Takk for meg – og god sommer!

Les Mer
Vernepleier Bjarte Malum
Fra studenten
16. juni 2016

En bacheloroppgave om krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap

Les Mer
Marianne Solberg Johnsen
Fagintervju
14. juni 2016

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Les Mer
Vernepleierne Jon Løkke og Gunn Elisabeth Løkke
Fagintervju
31. mai 2016

To vernepleiere skriver bok om forskningsmetode og evidenssøk

Les Mer
Fellesorganisasjonen og Vernepleierportalen
Fra redaksjonen
24. mai 2016

Fellesorganisasjonen (FO) overtar og viderefører Vernepleierportalen

Lars Ole Bolneset og Randi Krogstad
Fagintervju
26. april 2016

Brukerråd fra et tjeneste- og høgskoleperspektiv

Les Mer
Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Fra redaksjonen
22. april 2016

Redaksjonen er i sonderingssamtaler med FO om en mulig overtakelse og videreføring av Vernepleierportalen.no

Les Mer
Boveiledningstjenesten i Malvik kommune
Fagintervju
14. april 2016

Hverdagsmestring som tjeneste til personer med utviklingshemming

Les Mer
Vernepleierstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus
Fra studenten
06. april 2016

Vernepleierstudenter utforsker brukerråd i Bærum kommune i sin praksis

Les Mer
Vernepleier Bernt Fjordheim
Fagintervju
23. februar 2016

Vernepleiarutdanning som grunnlag for leiarrolla

Bernt Fjordheim er vernepleiar og einingsleiar i Lindås kommune, Eining for funksjonshemma. I intervjuet trekkjer han parallellar mellom det å jobbe som vernepleier og...

Vernepleierne Martha Mikkelsen og Tea Berteig
Fagintervju
04. februar 2016

To vernepleiere i arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Les Mer
Cecilie Starheim og Innocente Akoumayi
Fagintervju
19. januar 2016

To ildsjeler planlegger et hjem for unge kvinner

Les Mer
Vernepleier Torunn Ovrid
Fagintervju
06. januar 2016

Vernepleie i Finnmark

Les Mer
Vernepleier Steinar Gilje
Fagintervju
08. desember 2015

En vernepleier i barnevern

Les Mer
Vernepleier Julie Frigård Storsve
Fagintervju
17. november 2015

En vernepleier med dobbeltkompetanse: vernepleierutdanning og egne erfaringer med psykisk lidelse