Innlegg skrevet av Thomas Owren
Vernepleier Bernt Barstad
Meninger
01. september 2015

Bernt Barstad: Noen lenker om utviklingshemmede og valgdeltakelse

Vernepleier May Britt Ramberg
Fra studenten
25. august 2015

En bacheloroppgave om utviklingshemmedes valgdeltakelse

Les Mer
Vernepleier Nina Therese Aune
Meninger
18. august 2015

Nina Therese Aune: Hjelpearbeidet vårt i Nepal er godt i gang, men vi trenger ditt bidrag!

Les Mer
Vernepleier Wenche Bjørnebekk
Fag
10. juni 2015

”Påkledd i dusjen”: En forlagsredaktør skriver bok

Les Mer
Fag
27. mai 2015

Bufdir og Kripos oppfordrer vernepleierutdanningene til å integrere retningslinjer ved seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

Les Mer
Dosent Jon Arne Løkke
Fag
19. mai 2015

Atferdsanalytisk tilnærming i rusbehandling

Mari Bjørnstad Roer og Cato Brunvand Ellingsen
Meninger
12. mai 2015

Sonderer mulighetene for et eget profesjonsforbund for vernepleiere

Les Mer
Vernepleier Hilde Christoffersen Lindstøl
Faglig praksis
28. april 2015

Vernepleier, pedagog og spesialidrettspedagog

Les Mer
Marianne Solberg Johnsen
Meninger
21. april 2015

En samtale med påtroppende leder for FOs profesjonsutvalg for vernepleiere

Les Mer
Innenfra
Kort og godt
14. april 2015

Vernepleier.no deler filmer fra Innenfra.no

Les Mer
Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Fag
07. april 2015

Utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv – en oppsummering

Vernepleierportalen har nå hatt seks saker om utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv. Vi har belyst lovgrunnlag, intervjuet fagpersoner og forskere, beskrevet fem eksempler på vellykket...

Ergoterapeut Veronica Grubbli og Vernepleier June Olsen
Faglig praksis
17. mars 2015

To tilretteleggere for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv

Les Mer
FO-leder Mimmi Kviskvik
Meninger
24. februar 2015

FO og vernepleierne

Les Mer
Vernepleier Hilde Åkra
Fra studenten
17. februar 2015

Hvilken informasjon får foreldre når det er mistanke om Downs syndrom hos fosteret?

Les Mer
Raymond Turøy
Meninger
10. februar 2015

Fagforbundet og vernepleierne

Les Mer
Klaudia Gundersen
Faglig praksis
04. februar 2015

En tilrettelagt jobb på SFO

Vernepleier Terje Fredheim
Forskning
27. januar 2015

– Fastlegene trenger hjelp, og vernepleierne kan hjelpe dem!

Les Mer
Vernepleier Birthe Møgster
Fra studenten
16. desember 2014

En russcene – sett fra innsiden

Les Mer
FO-studenter
Fra studenten
09. desember 2014

To FO-studenter om organisasjonsarbeid og engasjement

Les Mer
Vernepleier Lasse Tuastad
Forskning
25. november 2014

Bergensvernepleier tar doktorgrad på rock i kriminalomsorg og ettervern

Les Mer
Erlandsens konditori
Faglig praksis
18. november 2014

Sosialt entreprenørskap på Erlandsens Conditori