Innlegg skrevet av Thomas Owren
Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Ukategorisert
07. april 2015

Utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv – en oppsummering

Vernepleierportalen har nå hatt seks saker om utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv. Vi har belyst lovgrunnlag, intervjuet fagpersoner og forskere, beskrevet fem eksempler på vellykket...

Ergoterapeut Veronica Grubbli og Vernepleier June Olsen
Fagintervju
17. mars 2015

To tilretteleggere for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv

Les Mer
FO-leder Mimmi Kviskvik
Fagintervju
24. februar 2015

FO og vernepleierne

Les Mer
Vernepleier Hilde Åkra
Fra studenten
17. februar 2015

Hvilken informasjon får foreldre når det er mistanke om Downs syndrom hos fosteret?

Les Mer
Raymond Turøy
Fagintervju
10. februar 2015

Fagforbundet og vernepleierne

Les Mer
Klaudia Gundersen
Fagintervju
04. februar 2015

En tilrettelagt jobb på SFO

Vernepleier Terje Fredheim
Fagintervju
27. januar 2015

– Fastlegene trenger hjelp, og vernepleierne kan hjelpe dem!

Les Mer
Vernepleier Birthe Møgster
Fra studenten
16. desember 2014

En russcene – sett fra innsiden

Les Mer
FO-studenter
Fra studenten
09. desember 2014

To FO-studenter om organisasjonsarbeid og engasjement

Les Mer
Vernepleier Lasse Tuastad
Fagintervju
25. november 2014

Bergensvernepleier tar doktorgrad på rock i kriminalomsorg og ettervern

Les Mer
Erlandsens konditori
Fagintervju
18. november 2014

Sosialt entreprenørskap på Erlandsens Conditori

Forsker Johan Tveit Sandvin
Fagintervju
11. november 2014

På sporet av de funksjonshemmende barrierene – en forskers perspektiv

Les Mer
Vernepleier Bodil Ellingsen
Fagintervju
03. november 2014

Den første saken

Les Mer
Vernepleier Anne-Berit Løw Sandtorv
Fagintervju
29. september 2014

En vernepleier om sine tverrprofesjonelle samarbeidsrelasjoner

Les Mer
Samarbeidprosjekt mellom HIB og Bergen kommune
Fagintervju
22. september 2014

En vanlig jobb – hvorfor så vanskelig?

Les Mer
Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Kort fagartikkel
18. september 2014

Hva er galt med det ordinære arbeidslivet?

Svært få av våre utviklingshemmete medborgere deltar i det ordinære arbeidslivet. Men hva hindrer dem? Å si «utviklingshemningen deres» er feil svar, når vi...

Vernepleierne Marit Elisabeth Svendsbøe og Gaute Stedje
Fagintervju
15. september 2014

Bruk av musikk i praktisk, metodisk miljøarbeid

Les Mer
Vernepleier Sigbjørn Ramsvik
Fagintervju
08. september 2014

«Motivering – I grenselandet til tvang»

Les Mer
Vernepleier Irene Elvik
Fagintervju
03. september 2014

Kartlegging av smerter hos personer med utviklingshemning

Les Mer
Atferdsanalyse i vernepleierutdanning
Fagintervju
26. august 2014

Atferdsanalyse i vernepleierutdanning – del 1

Les Mer
Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Fra redaksjonen
23. august 2014

En debatt om atferdsanalyse i vernepleierutdanning