De som ønsker ytterligere kompetanse, men av ulike årsaker ikke ønsker å begynne på et utdanningsprogram, kan ha glede av å ta et mer uformelt nettkurs.

Enkelte nettkurs kan du gjennomføre på en times tid, mens andre tar litt lengere tid. Selv har jeg tatt nettkuts som har hatt en varighet på ti uker. Fordelen med disse kursene er at de er gratis, de har ingen krav om bestemt forkunnskaper, og dersom man begynner, men finner ut at kurset ikke var noe særlig allikevel, er det ingen som vil reagere på at man trekker seg som deltaker.

Her presenteres en ufullstendig oversikt over ulike nettkurs fra noen tilbydere. Av og til er det litt vanskelig å finne ut av hvem som «eier» kurset. Det kan derfor tenkes at jeg feilaktig har akkreditert en institusjon for et nettkurs, hvor en annen institusjon burde akkrediteres. Dersom dette er tilfellet beklager jeg dette. Dette vil korrigeres så fort jeg blir oppmerksom på det.

Mooc

Mooc har blitt et etablert akronym i digital opplæring. Mooc står for massive open online course. De er massive fordi mange av disse kursene tas av mange tusen studenter samtidig. De åpne siden deltakelse ikke krever noen formell kompetanse eller institusjonstilhørighet og de er gratis – alle kan ta de. Det er vanlig at den som fullfører et mooc får et kursbevis, men noen krever en liten sum for et slikt kursbevis.

Mooc.no er en side som formilder mooc`er fra norske utdanningsinstitusjoner. Per i dag er det 28 mooc`er tilgjengelig på denne siden. Antall kurs har de siste årene vært svakt stigende, men det har ikke vært noen revolusjon (som mange har trodd at det skulle bli).

For vernepleiere vil jeg anta at følgende kurs tilgjengelige på Mooc.no kan være av interesse:

Det er også andre kurs som kan være av interesse På Mooc.no. Uansett er det bare å prøve seg frem. Det er flere andre internasjonale tilbydere av mooc`er på nettet. Noen av disse er Mooc list, Coursera og edX. Det finnes også flere andre.

Du kan lese mer om mooc på Wikipedia.

Kurs tilgjengelig fra Helsedirektoratet.no

På Helsedirektoratets nettsider finnes en rekke nettbaserte kurs som kan være av interesse for vernepleiere. Vel, ingen av disse kursene har vernepleiere som spesifikk målgruppe, men innholdsmessig kan de være svært relevante. Noen av kursene som er tilgjengelig via Helsedirektoratet er:

Naku

Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning (Naku) har to kurs tilgjengelige i sin kunnskapsbank.

Sor.no

Samordningsrådet, eller Sor, har samlet flere nettkurs på sin side. Her finner du blant annet et kurs om utfordrende atferd, ett kurs og psykiske lidelser og ett kurs om mat og trivsel. Nettkursene finner du her.

Karde.no

Karde.no har utviklet et kurs om mat og trivsel med utviklingshemmede som målgruppe. På Sor sine nettsider anbefales det at kurset tas sammen med en hjelper. Vider anbefales det at hjelperen har tatt kurset mangfold og muligheter (se over).

Legeforeningen

Helsekompetanse.no

Helsebiblioteket.no

Fagforbundet

KS-Læring

Her finner du en god samling med ulike typer kurs, som kan være relevant for din arbeidshverdag.

Tips oss!
Denne oversikten er foreløpig kort, men det er et mål å utarbeide en bedre liste over slike nettkurs. Vet du om ett eller noen slike kurs som bør komme frem på en slik liste er det fint om du sender en e-post til redaksjonen@vernepleier.no

 

Publisert 21 november 2017