Bokomtaler

Bokomslag til boken Vi er medforskere
Bokomtaler
20. juni 2021

Bokanmeldelse: «Vi er medforskere»

Boka «Vi er medforskere» er et rykende ferskt produkt fra Orkana forlag. Boka er interessant og på flere måter banebrytende.

Forside av bok og bilde av Linn Løvlie Sletta
Bokomtaler
19. januar 2021

Bokanmeldelse: Profesjonsetikk i vernepleie

Les Mer
Bokomtaler
26. oktober 2020

ViMo – Digitalt verktøy for sosial ferdighetstrening

Les Mer
Bokomtaler
07. september 2020

Profesjonsetikk i vernepleie

Les Mer
Bokomtaler
16. juni 2020

Denne boken bør alle som er opptatt av ytringsfrihet, varsling og varslervern lese

Les Mer
Bokomtaler
09. mai 2020

Kommer med ny utgave av boken Vernepleiefaglig teori og praksis

«Vernepleiefaglig teori og praksis – sosialfaglige perspektiver» (av noen kalt «kaffekopp-boken») kom ut i 2011. Nå kommer en ny, og ifølge forlaget, «gjennomrevidert utgave»....

Bokomtaler
04. juni 2019

DU er svært viktig når det kommer til å realisere funksjonshemmedes menneskerettigheter

Les Mer
Bokomtaler
01. juni 2019

Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming. En metodebok

Les Mer
Bokomtaler
03. mai 2019

Kjernepodden. En podcast om kjerneroller

Les Mer
Bokomtaler
28. april 2019

Hverdag i velferdsstatens bofellesskap

Les Mer
Bokomtaler
02. april 2019

Bokanmeldelse: Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn.

Psykososialt arbeid er et sammensatt fagområde som har sammenhengen mellom folks sosiale liv og folks indre liv som sitt utgangspunkt. Kunnskap om psykososialt arbeid...

Bokomtaler
09. oktober 2018

Etikk i profesjonell praksis

Les Mer
Bokomtaler
12. juni 2018

Atferdsanalytisk miljøbehandling. Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester

Les Mer
Vernepleier Margrethe Salvesen Klippenberg
Bokomtaler
13. mars 2018

Barnebok om familiedannelse, kjønn, seksualitet og identitetsforståelse og seksuelle overgrep

Les Mer
Anne Kjersti C. Befring
Bokomtaler
07. november 2017

Bok: Helse- og omsorgsrett

Les Mer
Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen
Bokomtaler
13. juni 2017

Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse- og sosialfag

Til daglig jobber Simonsen som lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge med rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg er Simonsen førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved...

Maria Farstad med boken Skam
Bokomtaler
16. mai 2017

Skam. Eksistens, relasjon, profesjon

Les Mer
Vernepleierens kjerneroller
Bokomtaler
03. januar 2017

Ny bok: Vernepleierens kjerneroller

Les Mer
Vernepleier May Britt Røbekk
Bokomtaler
13. desember 2016

Håndbok i å bli rusfri

Les Mer
Helsefremming
Bokomtaler
22. november 2016

To bøker om helsefremming

Les Mer
Inger Marie Lid
Bokomtaler
09. oktober 2016

Bokanmeldelse: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis