Fag

Fag
15. februar 2022

Høgskulen på Vestlandet starter master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi

Et nyutviklet masterstudium starter opp fra høsten av med søknadsfrist 1. mars. Vi har samlet lenkene som du trenger for å få vite mer,...

Fag
18. januar 2022

Webinar om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres familier

Les Mer
Fag
01. september 2020

Sammen om et løft for de som trenger det mest

Les Mer
Fag
15. august 2020

Noen utfordringer vernepleierutdanningen har

Les Mer
Fag
14. juli 2020

Det handler om å bli tatt på alvor

Les Mer
Fag
24. mars 2020

Vernepleieren som helse- og sosialpolitisk aktør

Vernepleieprofesjonens samfunnsoppdrag er knyttet til å yte helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Målgruppene er personer med funksjonsnedsettelser, og hovedfokuset er å redusere...

Fag
17. mars 2020

Vernepleiaren si rolle for å byggja det gode laget rundt eleven

Les Mer
Fag
06. mars 2020

«Ikke glem hvem du er!» – Vernepleier i demensomsorgen

Les Mer
Fag
18. februar 2020

Traumebevisst forståelse i arbeidet med utfordrende atferd

Les Mer
Fag
22. oktober 2019

Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

Les Mer
Fag
15. oktober 2019

På tide med en integrert mastergrad i vernepleie

For sykepleie er det innført karakterkrav, noe som krever at søkere til sykepleierutdanningen må ha minst karakteren 3 i både matematikk og norsk. ...

Fag
19. juni 2019

Forslag til ny tvangslov, overlevert helseministeren

Les Mer
Fag
01. juni 2019

Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming. En metodebok

Les Mer
Fag
18. mai 2019

Vernepleiernes helsefagkompetanse

Les Mer
Fag
07. mai 2019

ELPIDA – E-læringskurs om personer med utviklingshemming

Les Mer
Fag
03. mai 2019

Kjernepodden. En podcast om kjerneroller

Fra presentasjonen: Hva er en god hjelper? Hva er kjernen i en god hjelperrolle? Kjernerollemodellen er inspirert av vernepleiernes praksishverdag, som krever en reflektert...

Fag
03. mai 2019

Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer?

Les Mer
Fag
28. april 2019

Hverdag i velferdsstatens bofellesskap

Les Mer
Fag
05. februar 2019

Hvis jeg var ditt barn. Om bruk av tvang i barnevernsinstitusjon

Les Mer
Fag
13. desember 2018

Hvilken kompetanse har ansatte i tjenester til personer med utviklingshemning?

Les Mer
Fag
11. desember 2018

ViMo: Videomodellering av sosiale ferdigheter

Vernepleier Ingeborg Halvorsen og sosionom Siv Marie Øyjord jobber begge ved Team for Barnehabiliteringen i Helse Fonna. I samarbeid med firmaet Appex i Haugesund...