Fag

Fag
14. november 2018

#fodagene2018

Onsdag, torsdag og fredag denne uken samles 210 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere til inspirerende dager på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden. Tittelen på FO-dagene...

Fag
13. november 2018

Karriereveiledning av personer i utsatte grupper

Les Mer
Fag
28. august 2018

Faglig forankret musikkterapi – app for demente

Les Mer
Fag
12. juni 2018

Atferdsanalytisk miljøbehandling. Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester

Les Mer
Fag
22. mai 2018

Forelesning med William M. Baum på OsloMet – Storbyuniversitetet

Les Mer
Helsehjelp
Fag
24. april 2018

Vurdering av behov for helsehjelp hos personer med utviklingshemning

På oppdrag fra skotske helsemyndigheter har forskerne Maria Truesdale og Michael Brown utarbeidet rapporten «People with Learning Disabilities in Scotland: 2017 Health Needs Assessment...

Fag
10. april 2018

Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner

Les Mer
Fag
03. april 2018

Vernepleier Bernt Barstad – Årets sosialarbeider 2018

Les Mer
Vernepleier Margrethe Salvesen Klippenberg
Fag
13. mars 2018

Barnebok om familiedannelse, kjønn, seksualitet og identitetsforståelse og seksuelle overgrep

Les Mer
Profesjonsetikk
Fag
09. januar 2018

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Les Mer
Jørn Arve Vold og Malin Thøgersen.
Fag
28. november 2017

Vernepleieren i eldreomsorgen

Over tid har vernepleierne inntatt flere arenaer innenfor helse – og omsorgstjenesten og sosialtjenesten, som blant annet sykehjem og eldreomsorg.

Anne Kjersti C. Befring
Fag
07. november 2017

Bok: Helse- og omsorgsrett

Les Mer
Fag
02. november 2017

Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Les Mer
Erfaringskompetanse
Fag
17. oktober 2017

«De som er flinke er gode til å prate med meg og flinke til å forstå meg»

Les Mer
Vernepleier Cato B. Ellingsen
Fag
02. oktober 2017

Vernepleierkonferanse – også i 2018

Les Mer
Fag
12. september 2017

Brannsikkerhet hos risikogrupper: Ny veileder

75 prosent av alle som omkommer i boligbranner i Norge tilhører en risikogruppe. Med risikogrupper menes personer med nedsatte funksjons- og kognitive evner, personer...

Are Karlsen
Fag
29. august 2017

Ordfører Are Karlsen: «Ikke vær redd for å søke nye utfordringer»

Les Mer
Ragnhild Fossum
Fag
22. august 2017

Melde for å lære!

Les Mer
NAKU - Utvikling
Fag
15. august 2017

NAKU legger ned magasinet UTVIKLING

Les Mer
Thomas Owren og Sølvi Linde
Fag
08. august 2017

Viljesuttrykk vs. informerte valg: En drøfting av insisterende praksis i tjenesteytingen for utviklingshemmede

Les Mer
Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen
Fag
13. juni 2017

Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse- og sosialfag

Til daglig jobber Simonsen som lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge med rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg er Simonsen førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved...