To damer, en med kamera og den andre med mikrofon
Fag

TV BRA trenger vernepleieres hjelp

I september 2019 var tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) på besøk i Media City i Bergen. Her kom hun med nyheten om at stiftelsen TV BRA fikk mediestøtte over statsbudsjettet. Etter denne dagen har det stort sett gått én vei for TV BRA; til himmels. Med to nye redaksjoner og friske midler til å produsere valgsendinger ser redaktør Camilla Kvalheim veldig lyst på fremtiden.

Jente som sitter ved et veiskille
Fag

Noen tips til det å ta (etiske) beslutninger

I de etiske refleksjonsmodellene «mitt problem I» og «vårt problem II» (Ellingsen, Halvorsen & Aadland, 2020), inviteres og oppmuntres profesjonsutøvere til å engasjere seg i etisk refleksjon, i møte med etisk dilemmaer. Eksempelvis oppmuntrer refleksjonsmodellen «mitt problem I», den enkelte til å tenke igjennom noen fornuftige punkter i en hensiktsmessig rekkefølge.