Fag
Fag
09. oktober 2018

Etikk i profesjonell praksis

Boken «Etikk i profesjonell praksis», som er skrevet av cand. theol. og dosent emeritus Einar Aadland, er et viktig bidrag for å bli bevisst...

Fag
02. oktober 2018

Ville du levd livet uten ønsker?

Les Mer
Fag
04. september 2018

Første-, andre- og tredjeordensønsker: et bidrag i arbeidet med å forstå selvbestemmelse og autonomi

Les Mer
Fag
28. august 2018

Faglig forankret musikkterapi – app for demente

Les Mer
Fag
18. august 2018

European Union of Supported Employment – En nyttig verktøykasse på norsk

Les Mer
Fag
07. august 2018

Om hvorfor atferdsanalyse kan være viktig for mange vernepleiere

Profesjoner har ingen enhetlige innretning på hva som utgjør deres kunnskapskilder - kunnskapskildene er fragmenterte og forenes over det Grimen (2008) kaller praktiske synteser....

Fag
12. juni 2018

Atferdsanalytisk miljøbehandling. Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester

Les Mer
Fag
05. juni 2018

Skriv kortere og bedre

Les Mer
Fag
22. mai 2018

Forelesning med William M. Baum på OsloMet – Storbyuniversitetet

Les Mer
Fag
15. mai 2018

Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?

Les Mer
Helsehjelp
Fag
24. april 2018

Vurdering av behov for helsehjelp hos personer med utviklingshemning

På oppdrag fra skotske helsemyndigheter har forskerne Maria Truesdale og Michael Brown utarbeidet rapporten «People with Learning Disabilities in Scotland: 2017 Health Needs Assessment...

Fag
10. april 2018

Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner

Les Mer
Fag
03. april 2018

Vernepleier Bernt Barstad – Årets sosialarbeider 2018

Les Mer
Vernepleier Margrethe Salvesen Klippenberg
Fag
13. mars 2018

Barnebok om familiedannelse, kjønn, seksualitet og identitetsforståelse og seksuelle overgrep

Les Mer
Fag
06. mars 2018

Profesjonens fragmenterte kunnskapsbase: Forvirrende, men nødvendig

Les Mer
Fag
27. februar 2018

Prosjekt kompetanseheving

Hvordan løse utfordringene med krav til nødvendig kompetanse i arbeid med utviklingshemmede og personer med autisme? I seksjon for Tilrettelagte Boliger (TBO) i Velferdsetaten,...

Ordsky - Begreper
Fag
06. februar 2018

Profesjonsutøvernes engasjement for begrepsbruk: Et vanskelig landskap å manøvrere i

Les Mer
Profesjonsetikk
Fag
09. januar 2018

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Les Mer
Jørn Arve Vold og Malin Thøgersen.
Fag
28. november 2017

Vernepleieren i eldreomsorgen

Les Mer
Anne Kjersti C. Befring
Fag
07. november 2017

Bok: Helse- og omsorgsrett

Les Mer
Fag
02. november 2017

Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Fylkesmennene gjennomførte i 2016 landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Det var tilsyn i 57 kommuner. 12 kommuner hadde...