Fag
Are Karlsen
Fag
29. august 2017

Ordfører Are Karlsen: «Ikke vær redd for å søke nye utfordringer»

I vernepleierkretser er Are Karlsen kjent for sine faglige bidrag innen barn og oppvekst og atferdsanalyse. For folk flest er Karlsen kjent som AP...

Ragnhild Fossum
Fag
22. august 2017

Melde for å lære!

Les Mer
NAKU - Utvikling
Fag
15. august 2017

NAKU legger ned magasinet UTVIKLING

Les Mer
Thomas Owren og Sølvi Linde
Fag
08. august 2017

Viljesuttrykk vs. informerte valg: En drøfting av insisterende praksis i tjenesteytingen for utviklingshemmede

Les Mer
Rusmiddelavhengighet - Terje Simonsen
Fag
13. juni 2017

Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse- og sosialfag

Les Mer
Maria Farstad med boken Skam
Fag
16. mai 2017

Skam. Eksistens, relasjon, profesjon

«Skam. Eksistens, relasjon, profesjon» er skrevet av pedagog og diakon Marie Farstad og utgitt på Cappelen Damm Akademisk i 2016.

Etikk
Fag
09. mai 2017

Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk

Les Mer
Anne Grete Lund
Fag
28. februar 2017

Vernepleieren som den signifikante andre

Les Mer
Helsebiblioteket-utviklingsforstyrrelser
Fag
21. februar 2017

Informasjonssider om utviklingsforstyrrelser

Les Mer
Krevende livserfaringer og psykisk helse
Fag
24. januar 2017

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Les Mer
Teaterforestillingen "Jeg" Vold i nære relasjoner
Fag
05. januar 2017

«Jeg»: Om vold i nære relasjoner

Vernepleierens kjerneroller
Fag
03. januar 2017

Ny bok: Vernepleierens kjerneroller

Les Mer
Vernepleier May Britt Røbekk
Fag
13. desember 2016

Håndbok i å bli rusfri

Les Mer
Helsefremming
Fag
22. november 2016

To bøker om helsefremming

Les Mer
Irmelin Sangolt Tjelflaat
Fag
08. november 2016

Det finnes fire godkjenningsordninger for vernepleiere. Noe for deg?

Les Mer
Vernepleier Andre Søreide
Fag
11. oktober 2016

Ungdommers møte med MST: En småskalastudie

Multisystemisk terapi, eller MST, er et evidensbasert behandlingstilbud til familier med hjemmeboende ungdom fra 12 til 18 år med alvorlige atferdsvansker. Sentrale kjennetegn for...

Inger Marie Lid
Fag
09. oktober 2016

Bokanmeldelse: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis

Les Mer
Hans Horne
Fag
30. august 2016

Det meste i livet er tilfeldig: En samtale med Hans Horne

Les Mer
Professor Rolf W. Gråwe
Fag
25. august 2016

Ny bok om Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

Les Mer
Vernepleier Cato B. Ellingsen
Fag
23. august 2016

Vernepleierkonferansen – en vernepleierfaglig møteplass

Les Mer
May Østby
Fag
16. august 2016

Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell

Som mangeårige lærere ved vernepleierutdanninga har forfatterne av boka, som er Ole David Brask, May Østby og Atle Ødegård, stadig fått spørsmålet fra studenter:...