Kort fagartikkel

Kort fagartikkel
24. januar 2023

Vernepleieren (du) som helse- og sosialpolitisk aktør

Kort fagartikkel
17. januar 2023

Når autistiske personer selv får definere sine behov

Les Mer
Kort fagartikkel
20. desember 2022

Hvem avgjør deltakelse i forskningen? Inkludering av sårbare og utsatte grupper i forskning

Les Mer
Kort fagartikkel
06. desember 2022

De kan og de vil!

Les Mer
Hender som skriver på en laptop
Kort fagartikkel
22. november 2022

Kunst og kultur som arena for deltakelse

Les Mer
Kort fagartikkel
01. november 2022

For funksjonsnedsatt til å være vernepleier?

Kort fagartikkel
25. oktober 2022

Internasjonalisering er viktig i vernepleierutdanningen – men hvorfor?

Les Mer
Kort fagartikkel
18. oktober 2022

Kan et pulsarmbånd få frem et «meg»?

Les Mer
Kort fagartikkel
11. oktober 2022

#løftblikket – Skap møteplasser for bedre studenthelse!

Les Mer
Kort fagartikkel
04. oktober 2022

Hvorfor personer med utviklingshemming ikke har «spesielle behov»

Les Mer
Kort fagartikkel
06. september 2022

URO – Utviklingshemming – Rus – Opplysning

Et prosjekt som har som målsetting å forebygge rusproblemer blant mennesker med utviklingshemming.

Kort fagartikkel
30. august 2022

Kan vernepleiere drive med behandling?

Les Mer
Kort fagartikkel
23. august 2022

Samtykkekompetanse til mindre besvær i psykisk helsevern?

Les Mer
Kort fagartikkel
16. august 2022

Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

Les Mer
Kort fagartikkel
21. juni 2022

Avhør av personer med kognitive funksjonsnedsettelser og utfordringer med verbalt språk

Les Mer
Kort fagartikkel
14. juni 2022

Å opprettholde verbale operanter hos personer med demens

I sykehjem i dag regner man med at inntil 80 % av de som bor der har kognitive utfordringer forenelig med en demensdiagnose (Gjøra...

Kort fagartikkel
07. juni 2022

Et minneord om et vakkert vennskap til en unik person

Les Mer
Kort fagartikkel
31. mai 2022

Har du hørt om fisken og trappa? Ikke det?

Les Mer
Kort fagartikkel
24. mai 2022

Store bofellesskap – en trussel mot faglig forsvarlighet og muligheten til å leve et godt liv!

Les Mer
Kort fagartikkel
18. mai 2022

Mennesker med utviklingshemming kan også være skeive!

Les Mer
Kort fagartikkel
10. mai 2022

Jobb forebyggende mot seksuelle overgrep!

Vet du hva du gjør dersom du oppdager at tjenestemottager er utsatt for seksuelle overgrep? Vi har tatt en prat med sexolog og høyskole-,...