Kort fagartikkel

Kort fagartikkel
05. desember 2023

PAS – vi må huske kollegastøtten

Kort fagartikkel
22. november 2023

Hva er vernepleierfagets DNA?

Les Mer
Kort fagartikkel
31. oktober 2023

PAS i BOA: Om å klargjøre for implementering

Les Mer
Kort fagartikkel
17. oktober 2023

Digital inkludering av personer med utviklingshemming

Les Mer
Kort fagartikkel
03. oktober 2023

Fellesskaps- og normaliseringstyranni

Les Mer
Kort fagartikkel
05. september 2023

Noen gode grunner til å være opptatt av ytre atferd

Kort fagartikkel
08. august 2023

Faste beboermøter gir bedre tjenester

Les Mer
Kort fagartikkel
13. juni 2023

PAS – en revolusjon av tjenestene til personer med utviklingshemming?

Les Mer
Kort fagartikkel
06. juni 2023

PAS i BOA! Kompetanseutvikling i Sandefjords tjenester til mennesker med utviklingshemming

Les Mer
Kort fagartikkel
18. april 2023

Forskjellen på skjønn og magefølelse

Les Mer
Kort fagartikkel
07. mars 2023

NAFO fyller 50 år! FO gratulerer!

Kort fagartikkel
28. februar 2023

Gjensidig tillit er kvalitet

Les Mer
Kort fagartikkel
21. februar 2023

Chat GPT vil med med stor sannsynlighet ha stor innvirkning på profesjonen vår

Les Mer
Kort fagartikkel
07. februar 2023

Vold og trusler er aldri et individuelt ansvar!

Les Mer
Kort fagartikkel
24. januar 2023

Vernepleieren (du) som helse- og sosialpolitisk aktør

Les Mer
Kort fagartikkel
17. januar 2023

Når autistiske personer selv får definere sine behov

Kort fagartikkel
20. desember 2022

Hvem avgjør deltakelse i forskningen? Inkludering av sårbare og utsatte grupper i forskning

Les Mer
Kort fagartikkel
06. desember 2022

De kan og de vil!

Les Mer
Hender som skriver på en laptop
Kort fagartikkel
22. november 2022

Kunst og kultur som arena for deltakelse

Les Mer
Kort fagartikkel
01. november 2022

For funksjonsnedsatt til å være vernepleier?

Les Mer
Kort fagartikkel
25. oktober 2022

Internasjonalisering er viktig i vernepleierutdanningen – men hvorfor?