Kort fagartikkel

Kort fagartikkel
31. mars 2020

Noen refleksjoner rundt digitalisering i pandemitider

Covid-19 har brått og brutalt ført til store omveltninger i livene til enkeltpersoner, familier, små og store samfunnsinstitusjoner og hele nasjoner. I utgangspunktet er...

Kort fagartikkel
27. mars 2020

Dokumentasjon – viktigere enn noen gang?

Les Mer
Kort fagartikkel
10. mars 2020

«Kunnskap om hvordan atferd kan endres og opprettholdes ved tilrettelegging av miljøbetingelser er viktig for vernepleiere»

Les Mer
Kort fagartikkel
03. mars 2020

En interessant, men besynderlig tekst om problematiske valg av etisk teori

Les Mer
Kort fagartikkel
25. februar 2020

Problematiske valg av etisk teori?

Les Mer
Kort fagartikkel
14. februar 2020

Medlidenhetens profesjon

I juni 2019 ble jeg uteksaminert fra Høgskulen på Vestlandet som vernepleier. Ikke en dag, forutenom når jeg tok eksamen i medisinregning, har jeg...

Kort fagartikkel
28. januar 2020

Gapet mellom ideologi og praksis

Les Mer
Kort fagartikkel
25. januar 2020

Vold og overgrep mot risikoutsatte voksne

Les Mer
Kort fagartikkel
07. januar 2020

Bør vernepleiere bli flinkere til å la folk gå til grunne?

Les Mer
Kort fagartikkel
14. desember 2019

Demensomsorgen trenger flere vernepleiere – ikke vektere!

Les Mer
Kort fagartikkel
10. desember 2019

Varsko her: er det risikosport å varsle?

I innlegget «Taushet er et demokratisk problem» luftes spørsmålet om hvorfor det er så få saker som løftes frem i det offentlige rom fra...

Vold, trusler og trakassering
Kort fagartikkel
03. desember 2019

Vold- og trusler på jobb: FOs profesjoner blant de mest utsatte i norsk arbeidsliv

Les Mer
Kort fagartikkel
19. november 2019

Et kritisk blikk på tilgjengelighet i lavterskeltilbud

Les Mer
Normbrudd
Fra redaksjonen
12. november 2019

Vernepleiere: det å forholde seg til umusikalske normbrudd

Les Mer
Kort fagartikkel
26. september 2019

Tvangsbegrensningsloven – en videreføring av kapittel 9?

Les Mer
Kort fagartikkel
20. august 2019

Ubehag ved ledelse; et vedvarende og altomfattende krysspress

«Dette må ledelsen ta tak i», «ledelsen blander seg inn», «ledelsen er fraværende», «ledere med markeringsbehov», «svak ledelse», «rigide ledere», «vinglete ledere». Felles for...

Kunnskapsbasert praksis
Kort fagartikkel
25. juni 2019

Kunnskapens tilgjengelighet

Les Mer
Kort fagartikkel
29. mai 2019

Det gjelder faktisk livet

Les Mer
Kort fagartikkel
28. mai 2019

Vernepleierens helsekompetanse: viktig sier «alle», men følges det opp med ressurser?

Les Mer
Kort fagartikkel
21. mai 2019

Deltakelse i kunnskapsutvikling og tjenesteinnovasjon – visst er det mulig! Vernepleieren som partner og pådriver

Les Mer
Kort fagartikkel
26. mars 2019

Profesjonsutøvere trenger et indikatorfritt rom; et friområde for tenking, utvikling og kritikk

Profesjonsutøvere utsettes for betydelig krysspress i sin profesjonsutøvelse. Det er få holdepunkter for å si at profesjonsutøvere i sin alminnelighet er indifferens til det...