Kort fagartikkel

Kort fagartikkel
05. juni 2018

Skriv kortere og bedre

Et viktig formål med akademisk skriving er å påvirke samfunnet. Profesjonsutøvere som vil påvirke samfunnet, det være seg faglige og politiske miljøer, bør skrive...

Kort fagartikkel
29. mai 2018

Navnet skjemmer ingen, eller…?

Les Mer
Kort fagartikkel
15. mai 2018

Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel
08. mai 2018

Hva med Welfare Nurse?

Les Mer
Kort fagartikkel
12. april 2018

Vår engelske yrkestittel bør være Learning Disability Nurse eller Intellectual Disability Nurse

Les Mer
Kort fagartikkel
06. mars 2018

Profesjonens fragmenterte kunnskapsbase: Forvirrende, men nødvendig

En interessant forskjell mellom fagdisipliner og profesjoner er at der hvor førstnevnte har som formål å søke sannhet og klarhet i tråd med vitenskapelige...

Kort fagartikkel
27. februar 2018

Prosjekt kompetanseheving

Les Mer
Ordsky - Begreper
Kort fagartikkel
06. februar 2018

Profesjonsutøvernes engasjement for begrepsbruk: Et vanskelig landskap å manøvrere i

Les Mer
Fagsjef Svein Rune Bjørkmo
Kort fagartikkel
23. januar 2018

Welhavens gate 5: Et botilbud med velferdsteknologi i front

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel
16. januar 2018

7 av 10 vernepleiere vil ha karakterkrav i norsk og matte

Les Mer
FO på Stortinget
Kort fagartikkel
14. november 2017

Hva nå?

Stortinget har besluttet at lege, psykolog, sykepleie, jordmor, fysioterapeut og ergoterapeut skal være lovpålagt kompetanse i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Vernepleieprofesjonen, som er Norges...

Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel
25. september 2017

202 etter- og videreutdanninger for vernepleiere

Les Mer
Wenche Hukkelås til venstre og Trine Wang til høyre
Kort fagartikkel
05. september 2017

En skole for læring

Les Mer
Kjetil Viken
Kort fagartikkel
25. april 2017

Vernepleieren i spennet mellom tilværelsen som spesialist og som generalist

Les Mer
Lovfesting-Stortinget
Kort fagartikkel
20. april 2017

Lovfesting av profesjoner i helse og omsorgstjenesten

Les Mer
Vernepleier Reidun Rasmussen
Kort fagartikkel
26. mars 2017

Bruk av velferdsteknologi: Eksempler fra Farsund kommune

Velferdsteknologi spiller en stadig større og viktigere rolle i helse- og omsorgssektoren. Det er sannsynlig at utviklingshemmede i framtiden vil bli storkonsumenter av velferdsteknologi.

Vernepleier Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Kort fagartikkel
26. mars 2017

Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarer sin doktorgradsavhandling ved nytt felles doktorgradsstudium

Les Mer
Kort fagartikkel
19. mars 2017

Kort om velferdsteknologi og litt om juss

Les Mer
Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Kort fagartikkel
05. februar 2017

Vernepleierutdanningene under lupen

Les Mer
Thomas Ergo
Kort fagartikkel
07. november 2016

Hva kan vi lære av de vanskelige sakene?

Les Mer
Vernepleier Arve Arntsen Mosand
Kort fagartikkel
28. oktober 2016

Nye tvangshjemler i helse- og omsorgstjenesten: Rettssikkerhet i keiserens nye…?