Kort fagartikkel

Kort fagartikkel
23. mars 2019

Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar?

Personar med utviklingshemming er ei aukande gruppe i eldrebefolkninga, og dei har andre utfordringar i samband med aldring enn resten av befolkninga. Studiar om...

Kort fagartikkel
19. mars 2019

Verdien av åpne møteplasser

Les Mer
Kort fagartikkel
26. februar 2019

Autonomi krever god tenkning og sjølkontroll; men uvaner utfordrer oss

Les Mer
Kort fagartikkel
19. februar 2019

Tre steg for å se mennesket foran diagnosen

Les Mer
Kort fagartikkel
05. februar 2019

Hvis jeg var ditt barn. Om bruk av tvang i barnevernsinstitusjon

Les Mer
Kort fagartikkel
02. februar 2019

Er institusjonens omdømme viktigere enn offentlig uenighet og kritikk?

Taushet er et potensielt alvorlig demokratisk problem og det er vrient å se noen umiddelbar løsning på denne utfordringen.

Kort fagartikkel
16. januar 2019

Tillit – er helt avgjørende

Les Mer
Kort fagartikkel
01. januar 2019

Noen uformelle betraktninger om «tverr», i tverrfaglighetsbegrepet

Les Mer
Kort fagartikkel
04. desember 2018

Et lite valg til besvær? En betraktning om alt fra rus og romantikk til kaloriinntak

Les Mer
Kort fagartikkel
27. november 2018

Tverrfaglig samhandling – Å lære noe som ennå ikke finnes

Les Mer
Kort fagartikkel
23. november 2018

Har vi glemt hvor vi kommer fra? En rettighetskamp for utviklingshemmede!

Arbeidet med å utvikle nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene startet i 2017 (RETHOS), med programgrupper for den enkelte profesjon. Forslaget til retningslinjer...

Kort fagartikkel
12. november 2018

Sensitive barn: Tilsvar på en kommentar som slår hardt, men i løse lufta

Les Mer
Kort fagartikkel
11. november 2018

Er begrepet «særlig sensitive barn» et godt valgt begrep og trenger disse barna vernepleiere?

Les Mer
Kort fagartikkel
07. november 2018

Sensitive barn og vernepleiere i barnehagen

Les Mer
Kort fagartikkel
02. oktober 2018

Ville du levd livet uten ønsker?

Les Mer
Kort fagartikkel
04. september 2018

Første-, andre- og tredjeordensønsker: et bidrag i arbeidet med å forstå selvbestemmelse og autonomi

Førsteordensønsker handler veldig forenklet om ønsker slik som å skaffe seg reine hedonistiske gleder, eller ønske om å fjerne ubehag (Griffin, 1986). Ønsker om...

Kort fagartikkel
18. august 2018

European Union of Supported Employment – En nyttig verktøykasse på norsk

Les Mer
Kort fagartikkel
07. august 2018

Om hvorfor atferdsanalyse kan være viktig for mange vernepleiere

Les Mer
Kort fagartikkel
05. juni 2018

Skriv kortere og bedre

Les Mer
Kort fagartikkel
29. mai 2018

Navnet skjemmer ingen, eller…?

Les Mer
Kort fagartikkel
15. mai 2018

Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?

Fra starten av 1900-tallet og over de neste tiårene forsøkte profesjonsforskere å identifisere hva som egentlig er det definerende trekkene, eller egenskapene, ved profesjonene....