Kort fagartikkel

Ordsky - Begreper
Kort fagartikkel
06. februar 2018

Profesjonsutøvernes engasjement for begrepsbruk: Et vanskelig landskap å manøvrere i

Heter det rusmisbruker, rusbruker, eller mennesker som er avhengig av rusmidler? Heter det utviklingshemming, eller utviklingshemning? Er det å plassere betegnelsen «mennesker» foran betegnelsen...

Fagsjef Svein Rune Bjørkmo
Kort fagartikkel
23. januar 2018

Welhavens gate 5: Et botilbud med velferdsteknologi i front

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel
16. januar 2018

7 av 10 vernepleiere vil ha karakterkrav i norsk og matte

Les Mer
Profesjonsetikk
Kort fagartikkel
09. januar 2018

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Les Mer
Jørn Arve Vold og Malin Thøgersen.
Kort fagartikkel
28. november 2017

Vernepleieren i eldreomsorgen

Les Mer
FO på Stortinget
Kort fagartikkel
14. november 2017

Hva nå?

Stortinget har besluttet at lege, psykolog, sykepleie, jordmor, fysioterapeut og ergoterapeut skal være lovpålagt kompetanse i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Vernepleieprofesjonen, som er Norges...

Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel
25. september 2017

202 etter- og videreutdanninger for vernepleiere

Les Mer
Wenche Hukkelås til venstre og Trine Wang til høyre
Kort fagartikkel
05. september 2017

En skole for læring

Les Mer
Ragnhild Fossum
Kort fagartikkel
22. august 2017

Melde for å lære!

Les Mer
Etikk
Kort fagartikkel
09. mai 2017

Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk

Les Mer
Kjetil Viken
Kort fagartikkel
25. april 2017

Vernepleieren i spennet mellom tilværelsen som spesialist og som generalist

Vernepleierkonferansen 2017 fikk fram mange spennende og interessante framstillinger av ulike aspekter ved vernepleiertradisjonen.

Lovfesting-Stortinget
Kort fagartikkel
20. april 2017

Lovfesting av profesjoner i helse og omsorgstjenesten

Les Mer
Vernepleier Reidun Rasmussen
Kort fagartikkel
26. mars 2017

Bruk av velferdsteknologi: Eksempler fra Farsund kommune

Les Mer
Vernepleier Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Kort fagartikkel
26. mars 2017

Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarer sin doktorgradsavhandling ved nytt felles doktorgradsstudium

Les Mer
Kort fagartikkel
19. mars 2017

Kort om velferdsteknologi og litt om juss

Les Mer
Anne Grete Lund
Kort fagartikkel
28. februar 2017

Vernepleieren som den signifikante andre

Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Kort fagartikkel
05. februar 2017

Vernepleierutdanningene under lupen

Les Mer
Thomas Ergo
Kort fagartikkel
07. november 2016

Hva kan vi lære av de vanskelige sakene?

Les Mer
Vernepleier Arve Arntsen Mosand
Kort fagartikkel
28. oktober 2016

Nye tvangshjemler i helse- og omsorgstjenesten: Rettssikkerhet i keiserens nye…?

Les Mer
May Østby
Kort fagartikkel
16. august 2016

Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell

Les Mer
Vernepleier Vigdis Reisæter
Kort fagartikkel
15. desember 2015

Vernepleiarane og den vanskelege godheita