Kort fagartikkel

Kort fagartikkel
18. august 2018

European Union of Supported Employment – En nyttig verktøykasse på norsk

European Union of Supported Employment (EUSE) ble opprettet for å utvikle Supported Employment i Europa.

Kort fagartikkel
07. august 2018

Om hvorfor atferdsanalyse kan være viktig for mange vernepleiere

Les Mer
Kort fagartikkel
05. juni 2018

Skriv kortere og bedre

Les Mer
Kort fagartikkel
29. mai 2018

Navnet skjemmer ingen, eller…?

Les Mer
Kort fagartikkel
15. mai 2018

Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel
08. mai 2018

Hva med Welfare Nurse?

Vi trenger en engelsk oversettelse av vernepleiertittelen som fanger opp vår integrerte helse- og sosialfaglig kompetanse og som ikke knytter oss til en bestemt...

Kort fagartikkel
12. april 2018

Vår engelske yrkestittel bør være Learning Disability Nurse eller Intellectual Disability Nurse

Les Mer
Kort fagartikkel
10. april 2018

Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner

Les Mer
Kort fagartikkel
06. mars 2018

Profesjonens fragmenterte kunnskapsbase: Forvirrende, men nødvendig

Les Mer
Kort fagartikkel
27. februar 2018

Prosjekt kompetanseheving

Les Mer
Ordsky - Begreper
Kort fagartikkel
06. februar 2018

Profesjonsutøvernes engasjement for begrepsbruk: Et vanskelig landskap å manøvrere i

Heter det rusmisbruker, rusbruker, eller mennesker som er avhengig av rusmidler? Heter det utviklingshemming, eller utviklingshemning? Er det å plassere betegnelsen «mennesker» foran betegnelsen...

Fagsjef Svein Rune Bjørkmo
Kort fagartikkel
23. januar 2018

Welhavens gate 5: Et botilbud med velferdsteknologi i front

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel
16. januar 2018

7 av 10 vernepleiere vil ha karakterkrav i norsk og matte

Les Mer
Profesjonsetikk
Kort fagartikkel
09. januar 2018

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Les Mer
Jørn Arve Vold og Malin Thøgersen.
Kort fagartikkel
28. november 2017

Vernepleieren i eldreomsorgen

Les Mer
FO på Stortinget
Kort fagartikkel
14. november 2017

Hva nå?

Stortinget har besluttet at lege, psykolog, sykepleie, jordmor, fysioterapeut og ergoterapeut skal være lovpålagt kompetanse i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Vernepleieprofesjonen, som er Norges...

Sett fra siden med Rolf M. Grung
Kort fagartikkel
25. september 2017

202 etter- og videreutdanninger for vernepleiere

Les Mer
Wenche Hukkelås til venstre og Trine Wang til høyre
Kort fagartikkel
05. september 2017

En skole for læring

Les Mer
Ragnhild Fossum
Kort fagartikkel
22. august 2017

Melde for å lære!

Les Mer
Etikk
Kort fagartikkel
09. mai 2017

Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk

Les Mer
Kjetil Viken
Kort fagartikkel
25. april 2017

Vernepleieren i spennet mellom tilværelsen som spesialist og som generalist

Vernepleierkonferansen 2017 fikk fram mange spennende og interessante framstillinger av ulike aspekter ved vernepleiertradisjonen.