Kort fagartikkel

Kjetil Viken
Kort fagartikkel
25. april 2017

Vernepleieren i spennet mellom tilværelsen som spesialist og som generalist

Vernepleierkonferansen 2017 fikk fram mange spennende og interessante framstillinger av ulike aspekter ved vernepleiertradisjonen.

Lovfesting-Stortinget
Kort fagartikkel
20. april 2017

Lovfesting av profesjoner i helse og omsorgstjenesten

Les Mer
Vernepleier Reidun Rasmussen
Kort fagartikkel
26. mars 2017

Bruk av velferdsteknologi: Eksempler fra Farsund kommune

Les Mer
Vernepleier Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Kort fagartikkel
26. mars 2017

Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarer sin doktorgradsavhandling ved nytt felles doktorgradsstudium

Les Mer
Kort fagartikkel
19. mars 2017

Kort om velferdsteknologi og litt om juss

Les Mer
Anne Grete Lund
Kort fagartikkel
28. februar 2017

Vernepleieren som den signifikante andre

Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Kort fagartikkel
05. februar 2017

Vernepleierutdanningene under lupen

Les Mer
Thomas Ergo
Kort fagartikkel
07. november 2016

Hva kan vi lære av de vanskelige sakene?

Les Mer
Vernepleier Arve Arntsen Mosand
Kort fagartikkel
28. oktober 2016

Nye tvangshjemler i helse- og omsorgstjenesten: Rettssikkerhet i keiserens nye…?

Les Mer
May Østby
Kort fagartikkel
16. august 2016

Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell

Les Mer
Vernepleier Vigdis Reisæter
Kort fagartikkel
15. desember 2015

Vernepleiarane og den vanskelege godheita

Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Kort fagartikkel
18. september 2014

Hva er galt med det ordinære arbeidslivet?

Les Mer
Sti
Kort fagartikkel
24. februar 2014

Almeland: Den nye pasienten

Les Mer
UHR
Kort fagartikkel
13. desember 2013

Ti visjoner om fremtidens vernepleier

Les Mer
Thomas Ergo og Hanne Line Wærness
Kort fagartikkel
06. desember 2013

«Dere er helter som skal ut og møte verden…»

Les Mer