Fagintervju

Fire damer stilt på rekke - Teamet i veiledning i hjemmet
Fagintervju
07. september 2021

Veiledning i hjemmet – et intervju med vernepleier Gry Østby

Jeg er laget for å jobbe direkte med folk. Å jobbe bare på kontor er litt i strid med min identitet. Det er vernepleier...

Hender som holder sammen
Fagintervju
18. august 2021

Marte Meo som metode i demensomsorgen

Les Mer
Vernepleier Eireen Finden
Fagintervju
18. juni 2021

Vernepleiere må utdanne nye vernepleiere

Les Mer
Vernepleier Erving Goffman
Fagintervju
12. juni 2021

Erving Goffman har formet meg som fagperson

Les Mer
Jon Arne Løkke 60 års jubileum vernepleierutdanningen
Fagintervju
03. juni 2021

Orienter deg før du snakker ned atferdsanalysen

Les Mer
En gruppe mennesker som samarbeider. Jente med tavle av gule lapper
Fagintervju
25. mai 2021

Vernepleier i koronatjenester

«Jeg må si det til hele Norges sykepleie- og vernepleierstudenter, denne koronapandemien hadde vi ikke klart uten dere. I hvert fall ikke vaksineringen.» Det...

To damer Sadeta Demic og Anita Gjermestad
Fagintervju
05. mai 2021

En kognitiv forståelse av beslutningskompetanse er ikke nok!

Les Mer
Vernepleier Margrethe Salvesen Klippenberg
Fagintervju
30. april 2021

Arbeidet vårt handler ikke om å verne

Les Mer
Vernepleier Marit Selfors Isaksen
Fagintervju
22. april 2021

Vernepleiere må undervise fremtidens vernepleiere

Les Mer
Vernepleier Gerd Hilde Lunde
Fagintervju
15. april 2021

Vernepleiere må kjenne til problematiske sider ved seksualitet

Les Mer
Vernepleier Rolf Magnus Grung
Fagintervju
06. april 2021

Forsvarlig håndtering av vold er mer enn tvangshjemler og holdeteknikker

Etter å ha vært i Forsvaret ble jeg tilbudt jobb som miljøarbeider ved en gård som lå like ved en av Norges nasjonalparker. På...

Fagintervju
25. mars 2021

Mer fokus på seksuell helse. Nå!

Les Mer
Jente som smiler med to hester
Fagintervju
23. mars 2021

Inn på tunet med en vernepleier

Les Mer
Vernepleier Asbjørn Strømmen
Fagintervju
11. mars 2021

Miljøterapi er vår største styrke

Les Mer
Vernepleier Steinar Vikholt
Fagintervju
04. mars 2021

Fra drop-out til universitetslektor

Les Mer
To personer diskuterer rundt et bord. Teamarbeid
Fagintervju
23. februar 2021

Vernepleiere som veileder i NAV

Med stor interesse for å arbeide i NAV ønsket Anniken Hammersborg å få innblikk i arbeidshverdagen til vernepleiere som arbeider i den norske arbeids-...

Vernepleier Stian Løvli står utenfor inngangen til habiliteringstjenesten
Fagintervju
26. januar 2021

På habiliteringspoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold er vernepleiere godt representert

Les Mer
Vernepleier Marita Iren Thrana står ved sin arbeidsplass - En barneskole
Fagintervju
15. desember 2020

Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som HAR det vanskelig

Les Mer
Fagintervju
07. juli 2020

Hva gjør en vernepleier som jobber i et brukerrom?

Les Mer
Fagintervju
30. juni 2020

En vernepleier på Folkehøyskole

Les Mer
Fagintervju
09. juni 2020

Palliativ vernepleier og blomstrende influenser!

Anne-Britt er palliativ vernepleier og jobber for tiden i hjemmetjenesten i Levanger. Etter flere spørsmål knyttet til det klassiske, «hva er egentlig en vernepleier»,...