Faglig praksis

Faglig praksis
16. august 2022

Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

Personer med utviklingshemming er en underbrukt ressurs i norsk arbeidsliv: Som Wendelborg og Tøssebro skriver, «personer med utviklingshemming er i utkanten av alt arbeidsliv,...

Faglig praksis
05. juli 2022

Intervjuserie «Vernepleier i faglig praksis»: Tonje Velund Dybedahl

Les Mer
Faglig praksis
21. juni 2022

Avhør av personer med kognitive funksjonsnedsettelser og utfordringer med verbalt språk

Les Mer
Faglig praksis
10. mai 2022

Jobb forebyggende mot seksuelle overgrep!

Les Mer
Faglig praksis
19. april 2022

«Det skal Per få lov til å bestemme selv» – Når vi gir andre rettigheter de allerede har

Les Mer
Faglig praksis
12. april 2022

Hva kan vernepleieren tilføre i fremtidens eldreomsorg?

I kommunale helse – og omsorgstjenester er om lag 90 prosent av årsverkene knyttet til omsorgstjenester, som innbefatter hjemme – og institusjons tjenester.

Faglig praksis
05. april 2022

Misforståelse? Er det forskjell på å skjerme og skjerming?

Les Mer
Faglig praksis
29. mars 2022

Det har forandra livet mitt

Les Mer
Faglig praksis
21. mars 2022

Fargerik aktivisme!

Les Mer
Faglig praksis
01. mars 2022

Hvordan bidrar FO til å gjøre vernepleierens helsefagkompetanse bedre kjent?

Les Mer
Faglig praksis
08. februar 2022

Konformitet og koffeinfri kaffe

Under helgas gåtur i skogen hørte jeg en podcast-episode om konformitet.

Jubileumsbilde med Laila Luteberget
Faglig praksis
30. november 2021

Det bør være lett å kommunisere hva vernepleie er

Les Mer
En sittende vernepleier utenfor Kirkens bymisjon
Faglig praksis
25. oktober 2021

En vernepleier i Kirkens Bymisjon

Les Mer
Jubilant Vernepleier Thomas Owren
Faglig praksis
21. september 2021

Utdanningen var en faglig fest

Les Mer
Fire damer stilt på rekke - Teamet i veiledning i hjemmet
Faglig praksis
07. september 2021

Veiledning i hjemmet – et intervju med vernepleier Gry Østby

Les Mer
Hender som holder sammen
Faglig praksis
18. august 2021

Marte Meo som metode i demensomsorgen

I Lødingen kommune arbeider vernepleier Solveig S. Hanssen som demenskoordinator. I dette arbeidet bruker de aktivt Marte Meo metoden, noe som har ført til...

Vernepleier Eireen Finden
Faglig praksis
18. juni 2021

Vernepleiere må utdanne nye vernepleiere

Les Mer
Vernepleier Erving Goffman
Faglig praksis
12. juni 2021

Erving Goffman har formet meg som fagperson

Les Mer
Jon Arne Løkke 60 års jubileum vernepleierutdanningen
Faglig praksis
03. juni 2021

Orienter deg før du snakker ned atferdsanalysen

Les Mer
Vernepleier Margrethe Salvesen Klippenberg
Faglig praksis
30. april 2021

Arbeidet vårt handler ikke om å verne

Les Mer
Vernepleier Marit Selfors Isaksen
Faglig praksis
22. april 2021

Vernepleiere må undervise fremtidens vernepleiere

Jeg var 21 år, bodde på Sortland, ble utdannet ridelærer og jobbet med dette på fulltid i 5 år. En del av rytterne på...