Faglig praksis
To jenter som hjelper hverandre opp på en fjelltopp
Faglig praksis
20. april 2021

Vernepleier i døgnbemannet samlokalisert bolig, seksjon for psykisk helse

Jeg jobber i en døgnbemannet samlokalisert bolig i seksjon for psykisk helse. I personalgruppa finner du en daglig leder, flere miljøterapeuter med høyere utdanning...

Vernepleier Gerd Hilde Lunde
Faglig praksis
15. april 2021

Vernepleiere må kjenne til problematiske sider ved seksualitet

Les Mer
Vernepleier Rolf Magnus Grung
Faglig praksis
06. april 2021

Forsvarlig håndtering av vold er mer enn tvangshjemler og holdeteknikker

Les Mer
Faglig praksis
25. mars 2021

Mer fokus på seksuell helse. Nå!

Les Mer
Jente som smiler med to hester
Faglig praksis
23. mars 2021

Inn på tunet med en vernepleier

Les Mer
En utstrakt hand
Faglig praksis
16. mars 2021

En ny måte å organisere psykiske helsetjenester på

Mestringsteamet i Trondheim er et kommunalt ambulant team som gir tjenester til unge med alvorlige psykiske lidelser. 6 av 14 ansatte er vernepleiere. I...

Vernepleier Asbjørn Strømmen
Faglig praksis
11. mars 2021

Miljøterapi er vår største styrke

Les Mer
Vernepleier Steinar Vikholt
Faglig praksis
04. mars 2021

Fra drop-out til universitetslektor

Les Mer
To personer diskuterer rundt et bord. Teamarbeid
Faglig praksis
23. februar 2021

Vernepleiere som veileder i NAV

Les Mer
Vernepleier Stian Løvli står utenfor inngangen til habiliteringstjenesten
Faglig praksis
26. januar 2021

På habiliteringspoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold er vernepleiere godt representert

Les Mer
Vernepleier Marita Iren Thrana står ved sin arbeidsplass - En barneskole
Faglig praksis
15. desember 2020

Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som HAR det vanskelig

På Brentemoen barneskole i Lillesand er Marita Iren Thrana leder for miljøteamet. Der jobber de ikke en til en, men rundt flere elever og...

Faglig praksis
26. oktober 2020

ViMo – Digitalt verktøy for sosial ferdighetstrening

Les Mer
Faglig praksis
07. juli 2020

Hva gjør en vernepleier som jobber i et brukerrom?

Les Mer
Faglig praksis
30. juni 2020

En vernepleier på Folkehøyskole

Les Mer
Faglig praksis
09. juni 2020

Palliativ vernepleier og blomstrende influenser!

Les Mer
Faglig praksis
14. januar 2020

En vernepleier i psykiatrien

Camilla er vernepleier og jobber i et Psykoseteam ved Salten DPS, Nordlandssykehuset. Psykoseteamet er et tverrfaglig team, og Camilla jobber som klinisk konsulent. Her...

Faglig praksis
26. november 2019

En vernepleier i kriminalomsorgen

Les Mer
Faglig praksis
30. oktober 2019

Yoga til alle, for alle!

Les Mer
Faglig praksis
01. oktober 2019

Videregående skoleelever med utviklingshemming får praksisplasser i ordinære bedrifter – pilotprosjektet HELT MED UngJobb!

Les Mer
Faglig praksis
03. september 2019

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Les Mer
Faglig praksis
14. mai 2019

Erfaring og utfordringer knyttet til velferdsteknologi

Guro Bakke Liaskar er en engasjert vernepleier og enhetsleder i Ørsta kommune. Hun sammen med andre har et brennende engasjement for erfaringer, og utfordringer...