Forskning
Vernepleier Silje Haugland
Forskning
16. oktober 2018

Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

Silje Haugland er vernepleier og førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder. Hun deltar i InnArbeid, et forskningsprosjekt som skal jobbe frem innovative tjenester...

Line Melbøe, 1. amanuensis ved Institutt for vernepleie
Forskning
26. juni 2018

Forskning om samiske personer med funksjonsnedsettelse

Les Mer
Vernepleier Tone Åker
Forskning
30. januar 2018

Forsker på avhør av sårbare personer

Les Mer
Vernepleier Jon Magnus Eilertsen
Forskning
19. september 2017

Maste seg inn på vernepleierutdanningen. Nå er han doktorgradsstipendiat

Les Mer
Vernepleier Ruth Kopperud
Forskning
04. juli 2017

Enklere å oppdage hudkreft – takket være vernepleier

Les Mer
Edward McCann
Forskning
30. mai 2017

Omsorgsytere må erkjenne pasientenes bekymringer knyttet til seksualitet og mellommenneskelige relasjoner

Edward McCann underviser og forsker ved Trinity College Dublin, School of Nursing & Midwifery. Viktige faglige interesser har han innen tilrettelegging av helsetilbudet til...

Fremmedkriger
Forskning
02. mai 2017

Vernepleier forsker på rehabilitering av fremmedkrigere

Les Mer
Mur
Forskning
27. april 2017

Vold mot menn i nære relasjoner: Først en rapport, så en historie

Les Mer
Vernepleier Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Forskning
26. mars 2017

Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarer sin doktorgradsavhandling ved nytt felles doktorgradsstudium

Les Mer
Tor arne Veie og Erik Søndenaa
Forskning
07. februar 2017

Påtalemyndigheten og kriminalomsorgen mangler kunnskap om utviklingshemning

Les Mer
Vernepleier Heidi Olaff
Forskning
31. januar 2017

Variabler som påvirker naming

Vernepleier Heidi Olaff er lektor ved Institutt for atferdsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus og student ved doktorgradsprogrammet i atferdsanalyse ved det samme...

Vernepleier Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Forskning
29. november 2016

Ungdommers opplevelse av deltakelse i ansvarsgrupper

Les Mer
Vernepleier Britt-Evy Westergård
Forskning
18. oktober 2016

Utviklingshemmedes livsfortellinger som grunnlag for personsentrerte tjenester

Les Mer
Vernepleier Kim Berge
Forskning
13. september 2016

Om kunnskapsbasert praksis i tjenestene for utviklingshemmede

Les Mer
Vernepleierne Jon Løkke og Gunn Elisabeth Løkke
Forskning
31. mai 2016

To vernepleiere skriver bok om forskningsmetode og evidenssøk

Les Mer
Professor Bjørn Erik Johnsen
Forskning
22. september 2015

En nybakt professor: Bjørn-Eirik Johnsen

Vernepleier Terje Fredheim
Forskning
27. januar 2015

– Fastlegene trenger hjelp, og vernepleierne kan hjelpe dem!

Les Mer
Vernepleier Lasse Tuastad
Forskning
25. november 2014

Bergensvernepleier tar doktorgrad på rock i kriminalomsorg og ettervern

Les Mer
Forsker Johan Tveit Sandvin
Forskning
11. november 2014

På sporet av de funksjonshemmende barrierene – en forskers perspektiv

Les Mer