Koronavirus

Koronavirus
23. april 2020

Hvordan påvirker koronaviruspandemien døve, hørselshemmede og døvblinde, der mange har utviklingshemning som tilleggsdiagnose? (Aldring og Helse)

Fra Signo Vivo i Andebu utenfor Tønsberg forteller fagrådgiver Lise Øverland om hvordan de har møtt pandemien, og hvilke dilemmaer man kan stå ovenfor.

Koronavirus
20. april 2020

Viktig at kommunene ivaretar utviklingshemmedes behov

Les Mer
Koronavirus
07. april 2020

Hvordan ivareta utviklingshemmedes psykiske helse i koronaens tid? (Stiftelsen SOR)

Les Mer
Koronavirus
05. april 2020

Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

Les Mer
Koronavirus
02. april 2020

Hvordan reagerer mennesker med utviklingshemming på kriser og stress? (A G Innstrand)

Les Mer
Vernepleier Bernt Barstad
Koronavirus
02. april 2020

Miljøarbeid i koronaens tid (Stiftelsen SOR)

Verden ble plutselig veldig annerledes, med en ny hverdag som for mange fortoner seg som uvirkelig. På søndag ble klokka stilt én time frem,...

Koronavirus
29. mars 2020

Lag deres egen idébank (Stiftelsen SOR)

Les Mer
Koronavirus
29. mars 2020

Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video. (Direktoratet for e-helse)

Les Mer
Koronavirus
29. mars 2020

Oppfølging via telefon? Her er noen tips! (NAPHA)

Les Mer
Koronavirus
29. mars 2020

Psykososial omsorg ved en pandemi (RVTS)

Les Mer
Fag
27. mars 2020

Dokumentasjon – viktigere enn noen gang?

Nå er det virkelig viktig. Det er når vanskelige vurderinger skal tas og dokumenteres at vi kanskje unnlater å dokumentere, fordi det er krevende...

Koronavirus
22. mars 2020

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Les Mer
Koronavirus
20. mars 2020

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus (Helsedirektoratet)

Les Mer
Koronavirus
20. mars 2020

Korona-krisen og psykisk helsearbeid (NAPHA)

Les Mer
Koronavirus
20. mars 2020

Personer med utviklingshemming og koronavirus (NAKU)

Les Mer
Koronavirus
20. mars 2020

Slik snakker du med utviklingshemmede om korona (Fontene)

Koronavirus
15. mars 2020

Informasjon om koronaviruset

Les Mer
Koronavirus
14. mars 2020

Råd for deg som jobber på sykehjem (Sykepleien)

Les Mer
Koronavirus
14. mars 2020

Status om koronaviruset fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Les Mer
Koronavirus
14. mars 2020

Råd til deg som jobber med utviklingshemmede i krisetid (Fontene)

Les Mer
Koronavirus
14. mars 2020

Informasjonsmateriell for helsepersonell fra Helsedirektoratet

Temaside om koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører.