Jente med munnbind som ser utav et vindu
Kort og godt

Ulike erfaringer med pandemien

Forrige uke publiserte Helsetilsynet en ny rapport, 4/21: Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. 33 personer i alderen 18-66 og som har en utviklingshemming, er intervjuet. De fleste bor i samlokaliserte boliger eller borettslag tilknyttet fellesareal og døgnbemanning.

Dame med flat hand opp. Stopp vold
Kort og godt

TryggEst

Bufdir har utarbeidet et verktøy kalt TryggEst. Det skal bidra til bevissthet rundt overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv. TryggEst gir god kunnskap om organisering av arbeidet

Illustrasjonsfigurer av mennesker hvor alle er hvite og en er rød
Kort og godt

Språk og barrierer.

«Som vernepleierstudent lærer vi mye om stigmatisering, marginalisering, målrettet miljøarbeid, empowerment, paternalisme, formynderi og makt. Makten vi har over menneskene vi er satt til å hjelpe er stor.