autisme-bildespraak
Kort og godt

Autistiske barn kan lære bildespråk

Å være lett som en fjær eller grønn av misunnelse: Å forstå bildespråk for barn med høyfunksjonell autisme har man trodd var umulig. Men det er det ikke, viser ny forskning.

Bildespråk eller figurativt språk, som «hun er lett som en fjær», er en viktig del av språk i alle land, men er sjeldent ment bokstavelig. Derfor er bildespråket blant de siste språkbitene barn lærer. Det skjer som regel når barna er ti-tolv år gamle.

Plopp
Kort og godt

Rektor anbefaler vernepleiere i skolen

Onsdag 31. oktober ble det publisert en hyggelig sak på NRK sine nettsider. Saken dreide seg om de positive erfaringene Gjesdal ungdomsskole har med å ansette miljøterapeuter i skolen. Der har rektor Trond Niemi ansatt 14 miljøterapeuter – dobbelt så mange som andre skoler på samme størrelse.

Positiv Behavior Support
Kort og godt

Ønsker du mer kunnskap om utfordrende atferd?

Den nye videreutdanningen «forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning» baseres bl.a. på prinsippene Positive Behavior Support med det utgangspunkt at utfordrende atferd alltid har en funksjon for personen og at det er forhold i miljøet som opprettholder og forsterker den utfordrende atferden. Søknadsfristen er 1. november.