Kort og godt

Ny retningslinje om demens

18 august lanserte Helsedirektoratet et retningslinje om demens. Retningslinjen gir generell informasjon om demens, oversikt over aktuelt lovverk, krav til kompetanse, personsentrert omsorg, etablering av tverrfaglige team, utredning og ulike tiltak.