Kort og godt
Kort og godt
30. september 2020

Demensretningslinjen og personer med utviklingshemning

Denne animasjonsfilmen om bruk av Nasjonal faglig retningslinje om demens er for deg som er tjenesteyter og som jobber med personer med utviklingshemning.

Kort og godt
20. september 2020

Et verktøy for brukerinvolvering

Les Mer
Kort og godt
07. september 2020

Profesjonsetikk i vernepleie

Les Mer
Kort og godt
31. august 2020

REACT – En verktøykasse for pårørende til personer med psykose

Les Mer
Kort og godt
22. august 2020

Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (høringsutkast)

Les Mer
Kort og godt
14. juli 2020

Vernepleier – Fem på gata

Vi spurte folk på gata om de vet hva en vernepleier er. Se hvordan det gikk i denne filmen.

Kort og godt
17. juni 2020

Ingen tid å miste

Les Mer
Kort og godt
12. juni 2020

UiT søker mannlige tjenesteytere

Les Mer
Kort og godt
11. juni 2020

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Les Mer
Kort og godt
16. mai 2020

Videreutdanning i diabetes – for vernepleiere

Les Mer
Kort og godt
01. mai 2020

Stolt vernepleier!

Vi er to vernepleiestudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn som ønsker å initiere en kampanje på sosiale media i forbindelse med første mai....

Koronavirus
23. april 2020

Hvordan påvirker koronaviruspandemien døve, hørselshemmede og døvblinde, der mange har utviklingshemning som tilleggsdiagnose? (Aldring og Helse)

Les Mer
Koronavirus
20. april 2020

Viktig at kommunene ivaretar utviklingshemmedes behov

Les Mer
Kort og godt
09. april 2020

Ikke dugnad, men underbetalt kompetanse

Les Mer
Kort og godt
07. april 2020

Samfunnets syretest

Les Mer
Koronavirus
05. april 2020

Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunen må sørge for tiltak som reduserer smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboers hjem, i samarbeid med...

Kort og godt
02. april 2020

Unge utviklingshemmede har ofte mer digital kompetanse enn støtteapparatet

Les Mer
Kort og godt
28. mars 2020

Gratis helse- og sosial relaterte nettkurs

Les Mer
Kort og godt
26. februar 2020

E-læring i kosthold, mosjon og helse for mennesker med utviklingshemning

Les Mer
Kort og godt
22. februar 2020

Noen relevante masterstudier

Les Mer
Kort og godt
16. februar 2020

e-Plan – en habiliteringsapp for å mestre egen hverdag

e-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved OUS. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming...