Ernæring
Kort og godt

Ernæring på timeplanen

Miljøterapeut Cecilie Juul mente det var for lite fokus på ernæring og kosthold til personer med utviklingshemming. Derfor utviklet hun et opplæringsprogram for ansatte. Håpet var å heve kompetansen og å engasjere de ansatte til å endre rutinene rundt kosthold og ernæring. Veien dit var ikke bare lett.

Om vernepleieryrket
Kort og godt

Nytt hefte “Om vernepleieryrket”

Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) er stolte av å få presentere en helt ny broskjyre «om vernepleieryrket». Underveis i utarbeidelsen har PRV fått innspill fra en referansegruppe nedsatt av Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen vernepleie (UHR) bestående av Anita Gjermestad (VID), Silje Haugland (UiA) og Marit Pettersen (HVL)».