Kort og godt

Samfunnets syretest

Vernepleier og høgkolelektor Hanne Line Wærness, ved VID vitenskapelige høgskole, Sandnes har skrevet en kronikk i Stavanger aftenblad med tittelen “Vindu mot rettigheter”. Hun skriver: “Det sies at et samfunn måles på hvordan det tar seg av sine mest sårbare. De som trenger at samfunnet er der og tar imot når livet utfordres. Det er samfunnets syretest.”