Kort og godt

Ny retningslinje om demens

18 august lanserte Helsedirektoratet et retningslinje om demens. Retningslinjen gir generell informasjon om demens, oversikt over aktuelt lovverk, krav til kompetanse, personsentrert omsorg, etablering av tverrfaglige team, utredning og ulike tiltak.

Kort og godt

Flere vil bli vernepleiere

Vernepleiestudiene hadde i 2016 9522 søkere, med 3254 som førstevalg. I år er det en økning til 10 776 som har vernepleiestudiet på lista si, mens hele 3710 har det som førstevalg. Det er totalt 1010 vernepleiestudieplasser.