Kort og godt

Mobbing er helseskadelig

Mobbing henger sammen med et bredt spekter av helseproblemer og sosiale vansker, som risiko for nedsatt selvtillit, ensomhet, selvmordstanker, hodepine, smerter, søvnproblemer, rusmiddelmisbruk, atferdsproblemer og psykose. Disse problemene blir ofte langvarige.

Innenfra
Kort og godt

Vernepleier.no deler filmer fra Innenfra.no

Mona Moe, som driver Innenfra.no, lager kortfilmer: små dokumentarer, mini-portretter, diktvideoer og reportasjer. Ett tilbakevendende tema er hvordan personer med ulike funksjonsnedsettelser, slik som utviklingshemning eller psykisk lidelse, ser sin egen situasjon. Det gir innsikt.