Thomas Ergo
Meninger

Hva kan vi lære av de vanskelige sakene?

Thomas Ergo har jobbet som journalist siden 1993. Siden 2012 har han jobbet Stavanger Aftenblad. I Stavanger Aftenblad jobber han med undersøkende journalistikk, noe som gjør at han får større mulighet til å gå dypere inn i enkeltsaker enn hva mange journalister får gjort.

FO-dagene 2016
Meninger

Ordfører savnet mer aggressivitet

– Dere må være mer aggressive, oppfordret ordfører i Oslo kommune, Marianne Borgen. Marianne Borgen innledet FO-dagene med å påpeke en del av utfordringene velferdsstaten står ovenfor i dag. – Norge og nordmenn liker «tittelen»

Marianne Solberg Johnsen
Meninger

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Som del av oppfølgingen av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen sendte Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni ut et høringsnotat med forslag til lovendringer. Ett forslag er lovfesting av kompetansekrav i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vernepleiekompetansen er ikke

Bjørn Harald Iversen i Delta
Meninger

Vernepleierforbundet i Delta

Delta organiserer i underkant av 500 vernepleiere. I vår opprettet de Vernepleierforbundet i Delta, som dermed er det tredje største fagforbundet for vernepleiere – men det eneste med ”vernepleie” i navnet. Medlemstallet øker. Hvilke ambisjoner