Meninger
Meninger
24. mai 2022

Store bofellesskap – en trussel mot faglig forsvarlighet og muligheten til å leve et godt liv!

Hvordan skal vi klare å skape et samfunn hvor personer med utviklingshemming oppnår samme rettigheter som andre i samfunnet?

Meninger
18. mai 2022

Mennesker med utviklingshemming kan også være skeive!

Les Mer
Meninger
15. mars 2022

Kjærlighet

Les Mer
To hender verner over ikonet for funksjonsnedsettelse
Meninger
05. oktober 2021

«Samfunnets svake» – Vi må slutte å omtale deler av befolkningen som svake!

Les Mer
Jente som står i vinduet med smittemaske
Meninger
08. april 2021

Vi må snakke om omsorgstretthet!

Les Mer
To hender som utveksler penger og dop
Meninger
06. mars 2021

Å straffe bidrar til å gjøre vondt verre

De neste månedene vil bli svært viktige for ungdom og voksne som står i fare for å utvikle, eller som har utviklet, et problematisk...

Kvinne skrive på laptop
Meninger
27. november 2020

Derfor har sykepleiere monopol på videreutdanning til helsesykepleier

Les Mer
Meninger
06. oktober 2020

«Helsevernepleiere» i skolen?

Les Mer
Meninger
22. september 2020

«Brukern sa det var greit…» – profesjonsutøverens makt i hverdagen

Les Mer
Meninger
30. mai 2020

Rett til å velge hvor, med hvem, og hvordan man vil bo – eller?

Les Mer
Meninger
26. mai 2020

Har barrikadekampen og det samfunnskritiske blikket gått av moten?

Det som står på spill er selvfølgelig barrikadekampen – tilsynelatende er det vrien å få frem både «generasjon lydig» og «68´ere» i de samme...

Meninger
21. april 2020

Fører organiseringen av tjenester til eldre og personer med utviklingshemming til økt fare for koronasmitte, svekket selvbestemmelse og lav faglighet?

Les Mer
Meninger
31. mars 2020

Noen refleksjoner rundt digitalisering i pandemitider

Les Mer
Meninger
14. mars 2020

The Peanut Butter Falcon

Les Mer
Meninger
03. mars 2020

En interessant, men besynderlig tekst om problematiske valg av etisk teori

Les Mer
Meninger
25. februar 2020

Problematiske valg av etisk teori?

Har vernepleiere vansker med å komme frem til etterrettelige etiske begrunnelser for sine profesjonelle handlingsvalg? I så fall er det mulig at de snakker...

Meninger
14. februar 2020

Medlidenhetens profesjon

Les Mer
Meninger
26. august 2019

Hva er en førstelektor, hvordan kan man bli dette og hvorfor er førstelektorkompetansen viktig i vernepleierutdanningen?

Les Mer
Meninger
28. mai 2019

Vernepleierens helsekompetanse: viktig sier «alle», men følges det opp med ressurser?

Les Mer
Meninger
29. januar 2019

Står opp for dei individuelle hensyna

Les Mer
Meninger
23. november 2018

Har vi glemt hvor vi kommer fra? En rettighetskamp for utviklingshemmede!

Arbeidet med å utvikle nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene startet i 2017 (RETHOS), med programgrupper for den enkelte profesjon. Forslaget til retningslinjer...