Meninger
Meninger
11. november 2018

Er begrepet «særlig sensitive barn» et godt valgt begrep og trenger disse barna vernepleiere?

Meninger
21. oktober 2018

Utviklingshemming må inn i vernepleiernes formål

Les Mer
Meninger
05. juli 2018

Takk for innsatsen, Rolf Magnus!

Les Mer
Meninger
29. mai 2018

Navnet skjemmer ingen, eller…?

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Meninger
08. mai 2018

Hva med Wellfare Nurse?

Les Mer
Meninger
12. april 2018

Vår engelske yrkestittel bør være Learning Disability Nurse eller Intellectual Disability Nurse

FO på Stortinget
Meninger
14. november 2017

Hva nå?

Les Mer
Kjetil Viken
Meninger
25. april 2017

Vernepleieren i spennet mellom tilværelsen som spesialist og som generalist

Les Mer
Lovfesting-Stortinget
Meninger
20. april 2017

Lovfesting av profesjoner i helse og omsorgstjenesten

Les Mer
Autismeforeningen FO-dagene
Meninger
10. november 2016

«Det burde ikke være en drøm at våre barn skal vokse opp uten redsel»

Les Mer
Thomas Ergo
Meninger
07. november 2016

Hva kan vi lære av de vanskelige sakene?

FO-dagene 2016
Meninger
02. november 2016

Ordfører savnet mer aggressivitet

Les Mer
Vernepleier Arve Arntsen Mosand
Meninger
28. oktober 2016

Nye tvangshjemler i helse- og omsorgstjenesten: Rettssikkerhet i keiserens nye…?

Les Mer
arendalsuka
Meninger
14. august 2016

Arendalsuka: Utviklingshemmede – en glemt ressurs i arbeidslivet?

Les Mer
Marianne Solberg Johnsen
Meninger
14. juni 2016

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Les Mer
Vernepleier Vigdis Reisæter
Meninger
15. desember 2015

Vernepleiarane og den vanskelege godheita

Bjørn Harald Iversen i Delta
Meninger
16. september 2015

Vernepleierforbundet i Delta

Les Mer
Jens Petter Gitlesen
Meninger
08. september 2015

Et intervju med leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) – om utviklingshemmedes valgdeltakelse og forventninger til vernepleiere

Les Mer
Vernepleier Bernt Barstad
Meninger
01. september 2015

Bernt Barstad: Noen lenker om utviklingshemmede og valgdeltakelse

Les Mer
Vernepleier Nina Therese Aune
Meninger
18. august 2015

Nina Therese Aune: Hjelpearbeidet vårt i Nepal er godt i gang, men vi trenger ditt bidrag!

Les Mer
Mari Bjørnstad Roer og Cato Brunvand Ellingsen
Meninger
12. mai 2015

Sonderer mulighetene for et eget profesjonsforbund for vernepleiere