Sett fra siden

Sett fra siden
15. september 2020

Overgangen fra leirbålet til opplysning er fortsatt mulig, selv med Covid-19

Det kan nærmest virke som det ikke er noen begrensing knyttet til hva menneske er i stand til å tilegne seg av kunnskap. Denne...

Sett fra siden med Rolf M. Grung
Sett fra siden
21. juni 2018

Et lite «sukk» før jeg trer av

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Meninger
08. mai 2018

Hva med Wellfare Nurse?

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Sett fra siden
16. januar 2018

7 av 10 vernepleiere vil ha karakterkrav i norsk og matte

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Sett fra siden
24. oktober 2017

Norge utsetter mennesker med nedsatt funksjonsevne for menneskerettighetsbrudd

Les Mer
Sett fra siden med Rolf M. Grung
Sett fra siden
25. september 2017

202 etter- og videreutdanninger for vernepleiere

Vernepleier.no søkte etter videre- og etterutdanningsprogrammer og fant hele 202 programmer. De aller fleste har et omfang på 15 og 30 studiepoeng.

Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden
19. juni 2017

Vernepleiere ønsker å vite mer om måten du jobber på

Les Mer
Navneskifte fra vernepleierportalen til vernepleier.no
Sett fra siden
18. april 2017

Vernepleier.no vil sende ut regelmessige nyhetsbrev

Les Mer
Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden
25. februar 2017

Har du en master i magen?

Les Mer
Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden
05. februar 2017

Vernepleierutdanningene under lupen

Les Mer
Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden
02. februar 2017

Høring om nytt styringssystem som skal gjelde samtlige helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge

Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden
12. januar 2017

Om å jobbe med sårbare mennesker og om valg av etisk teori

Les Mer
Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden
23. desember 2016

Jeg er «truckfører i bånn»

Les Mer
Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden
04. oktober 2016

Velkommen Vernepleierportalens ressursgruppe

Les Mer
Ny redaktør Rolf M. Gr
Sett fra siden
02. august 2016

Redaktørens hjørne skifter navn

Les Mer