Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden

Vernepleierutdanningene under lupen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gjennomført tilsyn med alle vernepleierutdanningene. Til sammen 12 vernepleierutdanninger har vært under lupen. Hovedkonklusjonene etter tilsynet kan kort oppsummeres som følger (en kort oppsummering av tilsynsrapportens sammendrag):

Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden

Jeg er «truckfører i bånn»

Det har snart gått fem måneder siden Thomas Owren overlot Vernepleierportalens ror til meg. Det å være redaktør av Vernepleierportalen tar en del tid, men redaktørjobben er verd tidsbruken siden det gir meg mulighet til

Ny redaktør Rolf M. Gr
Sett fra siden

Redaktørens hjørne skifter navn

Den 30. mars i år skrev Thomas Owren i Redaktørens hjørne at Vernepleierportalen skulle legges ned etter tre års drift. Like etter ble det igangsatt samtaler mellom Thomas Owren, Jan Gunnar Hesthammer og FO om