Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden

Vernepleierutdanningene under lupen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gjennomført tilsyn med alle vernepleierutdanningene. Til sammen 12 vernepleierutdanninger har vært under lupen. Hovedkonklusjonene etter tilsynet kan kort oppsummeres som følger (en kort oppsummering av tilsynsrapportens sammendrag):

Sett fra siden med Rolf Magnus Grung
Sett fra siden

Velkommen Vernepleierportalens ressursgruppe

Det har nå gått to måneder siden jeg overtok redaktøransvaret for Vernepleierportalen. Det er noen vernepleiere som har tatt kontakt med meg med tilbud om å bidra med og til konkrete saker. Dette er jeg veldig takknemlig for. Vernepleierportalen vil aldri nå målet om å bli eller være en breddeportal uten andre vernepleieres bidrag.