Statistikk

Statistikken sier.....
Statistikk
13. mai 2017

Flest kvinner som fullfører høyere utdanning

Statistikk fra SSB viser at 6 av 10 som fullførte høyrere utdanning i 2016 var kvinner.

Statistikken sier.....
Statistikk
18. april 2017

35,1 prosent av personer mellom 19 og 24 år er i høyere utdanning

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
08. april 2017

Hvem er utsatt på boligmarkedet?

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
03. april 2017

Svært lite arbeidsledighet blant vernepleiere

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
18. mars 2017

Innvandreres opplevde livskvalitet

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
10. mars 2017

Nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd

«I 2016 ble det anmeldt 336 500 lovbrudd. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre enn i 2014.

Statistikken sier.....
Statistikk
06. mars 2017

10 prosent av alle barn under 18 år bor husholdning med vedvarende lavinntekt

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
28. februar 2017

Staten kjøpte private spesialisthelsetjenester for 14 mrd. kroner i 2015

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
14. februar 2017

Levekårsundersøkelsen

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
01. februar 2017

Nasjonale prøver på femte klassetrinn: De samme gruppene oppnår høyeste nivå år etter år

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
22. januar 2017

Færre røyker i dag enn for ti år siden

Statistikken sier.....
Statistikk
18. januar 2017

Nordmenn er mindre overvektige enn gjennomsnittet i Europa

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
16. januar 2017

Utviklingshemmede er den største gruppen brukere av dagaktivitetstilbud i Norge

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
03. januar 2017

Utdanningsnivå hos flyktninger og familiegjenforente

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
02. januar 2017

Økning av elever i private skoler

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
02. januar 2017

Flere funksjonshemmede er sysselsatt i Sverige enn i Norge

Statistikken sier.....
Statistikk
28. desember 2016

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
07. desember 2016

Stor arbeidsledighet blant funksjonshemmede

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
03. desember 2016

60.000 kroner i helseutgifter per innbygger i 2015

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
26. november 2016

Enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre

Les Mer
Statistikken sier.....
Statistikk
12. november 2016

Økning av familievernsaker, men færre foreldremeklinger