Fra studenten

Flyktninger som går på en vei
Fra studenten
22. juni 2021

Helse i humanitære kriser

VID samarbeider med Universitetet i Stavanger (UiS) om et nytt emne som vil gi studenter kunnskap og perspektiver til å vurdere behov for helsehjelp...

Vernepleier 60 år. Jubileumsbilde av Hisham Touil
Fra studenten
13. mai 2021

Dyktige forelesere engasjerer meg som student

Les Mer
Eireen Finden og Stian Orm står i inngangspartiet til HVL
Fra studenten
20. februar 2021

Studentaktiv forskning på traumesensitiv tilnærming ved vernepleierutdanningen i Sogndal

Les Mer
Fra studenten
03. november 2020

Hvorfor har sykepleiere monopol på helsesykepleierutdanningen?

Les Mer
Fra studenten
28. oktober 2020

Helsepersonellets hverdagsmakt – tjenestemottakerens hverdagsliv

Les Mer
Fra studenten
11. august 2020

En stor hilsen til alle vernepleierstudenter

En stor hilsen til alle vernepleierstudenter som i disse tider starter opp på sine respektive studiesteder!

Fra studenten
02. juni 2020

Fjerning av barrierer for sosial inkludering og deltakelse – et treårig samarbeidsprosjekt

Les Mer
Fra studenten
20. mai 2020

Beredskap mot ensomhet

Les Mer
Fra studenten
14. mai 2020

Når psykisk utviklingshemmede ikke kan få besøk

Les Mer
Fra studenten
01. mai 2020

Stolt vernepleier!

Les Mer
Fra studenten
28. april 2020

Får vi nye vernepleiere under pandemien, og hva skjer med høsten?

De oppløftende nyhetene er at til tross for at covid-19-pandemien har ført til omfattende nedstenging av samfunnet rundt oss, ikke minst campusene til de...

Fra studenten
07. april 2020

Koronautbruddet ga vernepleierstudenter en bedre forståelse av profesjonsetikkens funksjon

Les Mer
Fra studenten
04. februar 2020

Trenger vi egentlig eksamen i profesjonsutdanninger?

Les Mer
Fra studenten
18. september 2019

Praksisperioder: mangfoldighet i vernepleierens erfaringsbakgrunn

Les Mer
Fra studenten
11. juni 2019

Vernepleierstudenter på Kjerlingland hest og aktivitetsgård

Les Mer
Fra studenten
30. april 2019

Er vernepleierutdanningen i ferd med å bli akterutseilt?

Er vernepleierutdanningen i ferd med å bli akterutseilt? Ved første øyekast er svaret nei. Vernepleierens kombinerte helse- og sosialfaglige bakgrunn ser ut til å...

Fra studenten
23. april 2019

Praksisstudier for vernepleierstudenter i primærhelsetjenesten – en modell for samarbeid mellom kommunen og høgskolen

Les Mer
Fra studenten
05. mars 2019

Klinisk spesialist: En spesialisering for fremtiden

Les Mer
Fra studenten
09. februar 2019

Vernepleieryrket – på tur mot en tredje-generasjon kunnskapsbasert praksis?

Les Mer
Fra studenten
03. november 2018

ER DET VIRKELIG ARBEID TIL ALLE?

Les Mer
Politi i samtale
Fra studenten
14. august 2018

Vernepleierstudenter bør få effektiv trening i kommunikasjon og deeskalering av vanskelige situasjoner

I høst intervjuet Vernepleier.no vernepleieren og politistudenten Thor Egil. I intervjuet snakket Thor Egil om betydningen vernepleierkompetansen hadde for ham i utførelsen av politirollen....