Fra studenten

Eireen Finden og Stian Orm står i inngangspartiet til HVL
Fra studenten
20. februar 2021

Studentaktiv forskning på traumesensitiv tilnærming ved vernepleierutdanningen i Sogndal

På vernepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, har de startet et forskningsprosjekt på traumesensitive tilnærminger i skolen. Prosjektet inkluderer både faglig ansatte og...

Fra studenten
03. november 2020

Hvorfor har sykepleiere monopol på helsesykepleierutdanningen?

Les Mer
Fra studenten
28. oktober 2020

Helsepersonellets hverdagsmakt – tjenestemottakerens hverdagsliv

Les Mer
Fra studenten
11. august 2020

En stor hilsen til alle vernepleierstudenter

Les Mer
Fra studenten
02. juni 2020

Fjerning av barrierer for sosial inkludering og deltakelse – et treårig samarbeidsprosjekt

Les Mer
Fra studenten
20. mai 2020

Beredskap mot ensomhet

Ifølge en nylig gjennomført undersøkelse føler 45 % av unge mellom 16 og 24 år seg ensomme, i motsetning til kun 22% i forkant...

Fra studenten
14. mai 2020

Når psykisk utviklingshemmede ikke kan få besøk

Les Mer
Fra studenten
01. mai 2020

Stolt vernepleier!

Les Mer
Fra studenten
28. april 2020

Får vi nye vernepleiere under pandemien, og hva skjer med høsten?

Les Mer
Fra studenten
07. april 2020

Koronautbruddet ga vernepleierstudenter en bedre forståelse av profesjonsetikkens funksjon

Les Mer
Fra studenten
04. februar 2020

Trenger vi egentlig eksamen i profesjonsutdanninger?

Er kontroll negativt? NOKUT er et nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene, og fungerer som en tilsynsmyndighet underlagt kunnskapsdepartementet.

Fra studenten
18. september 2019

Praksisperioder: mangfoldighet i vernepleierens erfaringsbakgrunn

Les Mer
Fra studenten
11. juni 2019

Vernepleierstudenter på Kjerlingland hest og aktivitetsgård

Les Mer
Fra studenten
30. april 2019

Er vernepleierutdanningen i ferd med å bli akterutseilt?

Les Mer
Fra studenten
23. april 2019

Praksisstudier for vernepleierstudenter i primærhelsetjenesten – en modell for samarbeid mellom kommunen og høgskolen

Les Mer
Fra studenten
05. mars 2019

Klinisk spesialist: En spesialisering for fremtiden

Klinisk spesialist er den høyeste kliniske godkjenningsordningen en vernepleier kan oppnå. Dette er et femårig løp hvor hensikten er å tilby en klinisk godkjenning...

Fra studenten
09. februar 2019

Vernepleieryrket – på tur mot en tredje-generasjon kunnskapsbasert praksis?

Les Mer
Fra studenten
03. november 2018

ER DET VIRKELIG ARBEID TIL ALLE?

Les Mer
Politi i samtale
Fra studenten
14. august 2018

Vernepleierstudenter bør få effektiv trening i kommunikasjon og deeskalering av vanskelige situasjoner

Les Mer
Fra studenten
20. mars 2018

Kunnskap kan redusere avvik og øke livskvalitet

Les Mer
Rebecca Orning
Fra studenten
19. desember 2017

Vær ydmyk og innrøm feil!

Rebecca Linnéa Bruusgaard-Orning har erfart konsekvensen av når viktige velferdstjenester ikke fungerer. Denne erfaringen ønsker hun å bruke når hun blir ferdigutdannet vernepleier.