Fra studenten

Fra studenten
01. mai 2020

Stolt vernepleier!

Vi er to vernepleiestudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn som ønsker å initiere en kampanje på sosiale media i forbindelse med første mai....

Fra studenten
28. april 2020

Får vi nye vernepleiere under pandemien, og hva skjer med høsten?

Les Mer
Fra studenten
07. april 2020

Koronautbruddet ga vernepleierstudenter en bedre forståelse av profesjonsetikkens funksjon

Les Mer
Fra studenten
04. februar 2020

Trenger vi egentlig eksamen i profesjonsutdanninger?

Les Mer
Fra studenten
18. september 2019

Praksisperioder: mangfoldighet i vernepleierens erfaringsbakgrunn

Les Mer
Fra studenten
11. juni 2019

Vernepleierstudenter på Kjerlingland hest og aktivitetsgård

Maren Catharina. B. Finsådal og Emilie Suggelia er vernepleierstudenter ved universitetet i Agder. De har hatt sin 1. års praksis ved Inn På tunet-...

Fra studenten
30. april 2019

Er vernepleierutdanningen i ferd med å bli akterutseilt?

Les Mer
Fra studenten
23. april 2019

Praksisstudier for vernepleierstudenter i primærhelsetjenesten – en modell for samarbeid mellom kommunen og høgskolen

Les Mer
Fra studenten
05. mars 2019

Klinisk spesialist: En spesialisering for fremtiden

Les Mer
Fra studenten
09. februar 2019

Vernepleieryrket – på tur mot en tredje-generasjon kunnskapsbasert praksis?

Les Mer
Politi i samtale
Fra studenten
14. august 2018

Vernepleierstudenter bør få effektiv trening i kommunikasjon og deeskalering av vanskelige situasjoner

I høst intervjuet Vernepleier.no vernepleieren og politistudenten Thor Egil. I intervjuet snakket Thor Egil om betydningen vernepleierkompetansen hadde for ham i utførelsen av politirollen....

Fra studenten
20. mars 2018

Kunnskap kan redusere avvik og øke livskvalitet

Les Mer
Rebecca Orning
Fra studenten
19. desember 2017

Vær ydmyk og innrøm feil!

Les Mer
Diskusjoner
Fra studenten
14. desember 2017

Vi ønsker innspill om forslag til nytt formål for vernepleierutdanningen

Les Mer
Lars Rune Halvorsen
Fra studenten
12. desember 2017

Høyere utdanning: Institusjonenes autonomi og standardisering – noen betraktninger fra sidelinjen om arbeidet med RETHOS

Les Mer
Nord Universitet, Bodø
Fra studenten
05. desember 2017

Nytt universitetsstudium for utviklingshemmede

Studiet og pilotprosjektet «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis» ved Nord Universitet har planlagt oppstart høsten 2018. Studiet er på 60 studiepoeng og henvender seg...

Oradea
Fra studenten
06. juni 2017

Fikk vekket en spire til å jobbe internasjonalt

Les Mer
Vernepleier Vigdis Reisæter
Fra studenten
08. april 2017

Aktiv omsorg – bevegelse, naturopplevingar og deltaking

Les Mer
Førsteamanuensis Hans A. Hauge
Fra studenten
08. april 2017

Entreprenørskap i vernepleierutdanningen ved HSN

Les Mer
Magnus Sten
Fra studenten
08. mars 2017

Det må være tid til å prate

Les Mer
Daniel og Aida
Fra studenten
02. mars 2017

Vernepleierstudenter i praksis i Ghana

Langt vekk fra vinterkalde Norge har fire vernepleierstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus sin aller siste praksisperiode. Den har de i SOS Barnebyer...