Fra studenten

Vernepleier Chris Safari
Fra studenten
25. oktober 2016

Organisert idrett beskytter mot psykiske vansker hos ungdom

Ulf Berge
Fra studenten
27. september 2016

Ny videreutdanning skal forebygge utfordrende atferd og bedre rettsikkerheten

Les Mer
Bara
Fra studenten
20. september 2016

Muligheter som Þroskaþjálfi (vernepleier) på Island

Les Mer
Professor Michael Brown
Fra studenten
06. september 2016

Learning Disability Nurse

Les Mer
Vernepleier og høgskolelektor Hilde Lunde
Fra studenten
09. august 2016

Nytt nettbasert studium om seksuell helse og seksualitetsundervisning

Les Mer
Vernepleier Bjarte Malum
Fra studenten
16. juni 2016

En bacheloroppgave om krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap

Vernepleier Bjarte Malum tok essayformen i bruk når han skulle nøste opp i hvilke situasjonsbetingede faktorer som kan påvirke tjenesteytere til å begå krenkende...

Vernepleierstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus
Fra studenten
06. april 2016

Vernepleierstudenter utforsker brukerråd i Bærum kommune i sin praksis

Les Mer
Vernepleier Hilde Åkra
Fra studenten
17. februar 2015

Hvilken informasjon får foreldre når det er mistanke om Downs syndrom hos fosteret?

Les Mer
Vernepleier Birthe Møgster
Fra studenten
16. desember 2014

En russcene – sett fra innsiden

Les Mer
FO-studenter
Fra studenten
09. desember 2014

To FO-studenter om organisasjonsarbeid og engasjement

Les Mer
Vernepleier Anita Bråten
Fra studenten
03. april 2014

Master i Funksjonshemming og deltakelse?

HIT
Fra studenten
17. januar 2014

Fast ansatt, ett av kravene for opptak i utdanningsprosjekt

Les Mer
Utstrakt-hand
Fra studenten
20. desember 2013

Fra Poiesis til Praxis, et kompetansehevingsprosjekt

Les Mer
Nettbasert utdanning
Fra studenten
30. november 2013

En delvis nettbasert bachelor i vernepleie

Les Mer
TV-bra
Fra studenten
30. oktober 2013

En BRA fest

Les Mer
Fra studenten
15. oktober 2013

Et litt annerledes teater

Systematisk etisk refleksjon
Fra studenten
11. oktober 2013

Systematisk etisk refleksjon

Les Mer