Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Ukategorisert

Takk for meg – og god sommer!

eg takker for meg som redaktør, og ønsker god sommer med noen betraktninger om kunnskap og kunnskapens fallgruver. I disse betraktningene inngår også en femti år gammel forståelse av autisme, og en gammel film med

Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Ukategorisert

Hva er galt med det ordinære arbeidslivet?

Svært få av våre utviklingshemmete medborgere deltar i det ordinære arbeidslivet. Men hva hindrer dem? Å si «utviklingshemningen deres» er feil svar, når vi samtidig har ambisjoner om å sikre alle borgeres mulighet til deltakelse

Redaktørens hjørne med Thomas Owren
Ukategorisert

Halvårsrapport og sommerhilsen

Vernepleierportalen har eksistert i 8 måneder. Den observante leser vil ha registrert at «beta»-merkingen i høyre hjørne er borte. Vi er ferdig med prøveperioden vi ga oss selv for å se om dette hadde noe

Etikk vegvalg
Ukategorisert

Treng arbeidsplassen din eit etisk løft?

Kommunesektorens organisasjon (KS) inviterer no fleire kommunar til å delta i prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Dersom du arbeider i ein kommune, og er opptatt av gode tenester, kan deltaking i dette prosjektet vere med