Diplomutdanning i vernepleie på Grønland
Utdanning

Diplomutdanning i vernepleie på Grønland

På Grønland har utdanningsinstitusjonen SPS Grønland nylig satt i gang en diplomutdanning for ansatte som jobber på døgninstitusjoner. Det er barn og unge som bor i barnehjem og voksne med psykiske lidelser og utviklingshemming som har et slikt tilbud på Grønland.

Ole Magnus Oterhals
Utdanning

«Hør på oss om hva vi vil»

Ole Magnus Oterhals har undervist Vernepleierstudenter ved Høgskolen i Molde i flere år. Oterhals har en svært viktig erfaringsbasert kompetanse knyttet til tjenestene til personer med utviklingshemming.

Høgskolen Molde fyller 20
Utdanning

Gratulerer Molde!

Vernepleierutdanningen ved Høgskolen Molde fyller 20 år i år. I den forbindelse holdes det jubileumskonferanse med påfølgende fest fredag 4.november. Konferanseprogrammet er spennende og allsidig. At vernepleierkompetansen er noe samfunnet etterspør kommer tydelig frem. Vernepleiere