VPLTV

VPLTV
12. januar 2021

Epilepsi & helseveiledning

En e- læringsressurs for praksisfeltet og for studenter på helsefaglige utdanninger på bachelor- og videreutdanningsnivå.

VPLTV
14. juli 2020

Vernepleier – Fem på gata

Les Mer
VPLTV
11. juni 2020

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Les Mer
VPLTV
14. mars 2020

The Peanut Butter Falcon

Les Mer
VPLTV
19. oktober 2019

Vår datter Emilie

Les Mer
VPLTV
24. april 2019

Helsepersonell har plikt til å støtte søsken som pårørende

I Januar 2018 tredde en lovendring i kraft som innebærer at helsepersonell har plikt til å støtte søsken som pårørende. Du vil nå få...

VPLTV
12. februar 2019

Individuell plan og koordinator

Les Mer
VPLTV
03. desember 2018

Tidlige tegn – et elektronisk kartleggingsverktøy for oppfølging av eldre personer med utviklingshemning.

Les Mer
VPLTV
12. september 2018

Pakkeforløp psykisk helse og rus (Helsedirektoratet)

Les Mer
VPLTV
09. september 2018

Som alle andre – En dokumentar om autisme

Les Mer
VPLTV
08. september 2018

Miljøterapi – en arena for samspill og læring (ROP-TV)

En introduksjon til miljøterapi, med en gjennomgang av blant annet hva miljøterapi er, miljøterapeutiske modeller, læringsbarrierer og virkningsfulle strukturerte aktiviteter i behandlingsmiljøet.

VPLTV
19. juni 2018

Animasjonsfilm i fire deler om samtaleterapi

Les Mer
VPLTV
17. juni 2018

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp (NK LMH)

Les Mer
VPLTV
04. juni 2018

Pårørende til rusavhengige

Les Mer
VPLTV
09. april 2018

Helseoppfølging av personer med utviklingshemming

Les Mer
VPLTV
27. januar 2018

Mening, sosial arena og relasjonsbygging; Å finne sin aktivitet (ROP.NO)

Hoelstad presenterer blant annet sin enhet knyttet til aktivitet, barrierer for fysisk aktivitet og hvordan legge tilrette for økt fysisk aktivitet.

Psykolog Barbro Holm Ivarsson
VPLTV
22. januar 2018

Introduksjon til motiverende intervju (MI) for helsepersonell

Les Mer
Marianne - appellant, feminist og aktivist på hjul.
VPLTV
09. januar 2018

Marianne – appellant, feminist og aktivist på hjul.

Les Mer
Veerle-Garrelse
VPLTV
05. desember 2017

Enkle grep kan hjelpe utviklingshemmede til å ta egne valg

Les Mer
Marita, søstera mi!
VPLTV
02. desember 2017

Pårørendefilm – Marita, søstera mi!

Les Mer
Sammensatte behov
VPLTV
26. november 2017

Oppfølging av brukere og pasienter med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet har nylig gitt ut en veileder om oppfølging av brukere og pasienter med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.