Laster Hendelser

Kommende Hendelser

Hendelser Search and Views Navigation

Hendelse Views Navigation

mars 2019

Autisme i skolen

11. mars kl. 08:00 - 12. mars kl. 17:00 CET
Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2
Gardermoen, 2060 Norge
+ Google Map
Kr. 2700

En konferanse for alle som arbeider med elever Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse elevene en…

Les mer »

Basiskurs om aldring hos personer med utviklingshemning

12. mars kl. 09:00 - 14. mars kl. 15:00 CET
Oslo Kongresssenter, Folkets hus, Youngsgate 21
Oslo, 0181 Norge
+ Google Map
Kr. 3600.

Basiskurset er et praktisk kurs som primært er rettet mot personell som arbeider i kommunehelsetjenesten med voksne og eldre personer med utviklingshemning. Det forutsettes noe kunnskap om utviklingshemning. Kurset er på 18 undervisningstimer fordelt over…

Les mer »

Psykisk helsearbeid i kommunale settinger – faktorer som påvirker psykisk helse hos mennesker med utviklingshemning

13. mars kl. 08:30 - 15:30 CET
Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Oslo, 0580 Norge
+ Google Map
Kr. 1560

Mennesker med utviklingshemning har høyere forekomst av psykisk lidelser enn normalbefolkningen. Har aktuelle faggrupper i kommunene (ansatte i boliger, psykisk helsevern og andre) opparbeidet erfaring med og kunnskap om gruppen? Mennesker som lever med utviklingshemning…

Les mer »

Konferanse i miljøterapeutisk arbeid

13. mars kl. 09:30 - 14. mars kl. 15:00 CET
Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, Røyrgata 6
Sogndal, 6856 Norge
+ Google Map

Velkommen til ein praksisnær konferanse om miljøterapeutisk arbeid. Vi ønskjer å formidle kunnskap og lage ein møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Målgruppa er studentar, praksisfeltet og arbeidstakarar som utøver miljøterapeutisk arbeid til menneske med ulike hjelpebehov.…

Les mer »

Utfordringer i dagaktivitet og arbeid

22. mars kl. 08:00 - 15:00 CET
Oslo Universitetssykehus, Aker, Trondheimsveien 235
Oslo, 0586 Norge
+ Google Map
Kr. 2200.

Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider med personer med utviklingshemning i dagaktivitet og arbeid. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer (både fysisk og psykisk) og gjøre personalet i stand…

Les mer »

april 2019

Voksne med Retts syndrom

25. april
Kr. 500

Målgruppe Tjenesteytere som jobber med voksne med Retts syndrom. Pårørende kan også delta. Mål for kurset Å presentere kunnskap om voksne med Retts syndrom. Det vil være fokus på hvordan ulike medisinske forhold kan påvirke…

Les mer »

Eldreomsorgsdagene

25. april kl. 08:00 - 26. april kl. 17:00 CEST
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15
Gardermoen, 2060
+ Google Map
Kr-2700

Dette er møteplassen for alle som arbeider innen eldreomsorgen! Morgendagens eldreomsorg bygges nå. Er det krise i eldreomsorgen, vil eldrebølgen skylle over landet og lamme tjenestetilbudet, eller er vi i rute for å håndtere… Les…

Les mer »

mai 2019

Arbeid for alle

22. mai kl. 08:00 - 23. mai kl. 17:00 CEST
Universitetet i Agder, Gimlemoen 25
Kristiansand, 4630 Norge
+ Google Map

Velkommen til konferanse i Kristiansand den 22. – 23. mai 2019.Konferansen fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekterforstyrrelser. Hensikten er å skape…

Les mer »

juni 2019

Habiliteringskonferansen – Valg, samarbeid og livsmestring

3. juni kl. 09:00 - 4. juni kl. 17:00 CEST
Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2
Gardermoen, 2060 Norge
+ Google Map

Habiliteringsfeltet er i endring. Det kreves mer av tjenestene i forhold til koordinering, brukermedvirkning og samarbeid. Hvordan kan vi sikre gode tjenester og gode valg for at tjenestemottakere mestrer sine liv så godt som mulig?…

Les mer »

Elever med Williams’ syndrom i skolen

Kr. 500

Målgruppe: Ansatte i grunnskolen og andre relevante tjenesteytere som jobber med barn med Williams’ syndrom. Pårørende kan også delta. Mål for kurset: Å styrke deltakernes kunnskap om Williams’ syndrom, hvilke konsekvenser diagnosen kan ha for…

Les mer »
+ Export Events
Vernepleier.no tar ikke ansvar for eventuelle endringer, som er foretatt av arrangør i etterkant av dette innlegget. Er noe uklart ta kontakt med den aktuelle arrangør av kurs, konferanse eller seminar.