Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Kommende Hendelser

Hendelser liste navigasjon

Kr. 3200

Arbeid i møte med vold og trusler i helse og sosialsektoren

29. mai kl. 08:00 - 30. mai kl. 17:00
Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2
Gardermoen, 2060 Norge

En konferanse om forståelse av vold og trusler, om forebyggende tiltak og etterarbeid. En viktig konferanse for alle som arbeider i miljø der vold og trusler…

Finn ut mer »
Kr. 1855

Psykisk helsevernloven

31. mai kl. 09:30 - 15:30
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3
Oslo, 0125

I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Utredningen…

Finn ut mer »
Kr. 1000

Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons- og hjelpebehov

8. juni kl. 08:30 - 9. juni kl. 15:30

Frambu er opptatt av at alle mennesker skal ha mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Vi inviterer til fagkurs med fokus på betydningen av aktiviteter som grunnlag for utvikling av samspill og…

Finn ut mer »

Nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling for personer med psykiske lidelser.

12. juni kl. 09:30 - 13. juni kl. 15:30
Union Scene, Grønland 60
Drammen, 3045 Norge

FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling for personer med psykiske lidelser. Alle har en psykisk helse å ta vare på. Kunnskap…

Finn ut mer »
Kr. 2200

Samspillkonferansen 2017

28. august kl. 10:00 - 29. august kl. 13:00
Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2
Gardermoen, 2060 Norge

Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer for ellevte gang Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres på Gardermoen for alle innen helse- og sosialtjenesten. Fagakademiet er medarrangør. Les mer om konferansen... [su_button url="https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/Samspillkonferansen2017/eec7a326-a85d-4e35-a229-6d118b142da3" target="blank" background="#ff6600" icon="icon: link" title="Påmelding hos…

Finn ut mer »
Kr. 2650

Kosthold og overvekt hos personer med psykisk utviklingshemming

30. august kl. 09:00 - 15:30
Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2
Kristiansand, 4664 Norge

Dette er et praktisk rettet kurs, hvor innholdet er basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap. Det kan være utfordrende for ansatte som jobber med personer med psykisk utviklingshemming og sikre at brukerne får et…

Finn ut mer »
Kr. 2650

Vold og trusler på arbeidsplassen

12. september kl. 09:00 - 15:30
Quality Hotel Grand, Bernstorffstredet 1
Kristiansund, 6509

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017, pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli…

Finn ut mer »
Kr. 2100

God aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne

13. september kl. 09:00 - 17:00
Oslo Kongresssenter, Folkets hus, Youngsgate 21
Oslo, 0181 Norge

Fysisk funksjonsevne påvirkes av både arv, sykdommer og levevaner. Variasjonen i fysisk funksjonsevne øker med stigende alder. Helsegevinsten av å være i aktivitet er minst like viktig for eldre som for yngre, og kanskje aller viktigst for sårbare grupper eldre. Eldre som lever med redusert funksjonsevne på grunn av medfødte eller ervervede tilstander vil derfor ha stor nytte av å være i aktivitet.

Finn ut mer »
Kr. 2650

Vold og trusler på arbeidsplassen

13. september kl. 09:00 - 15:30
Quality Airport Hotel, Værnes, Kjøpmannsgata 20
Stjørdal, 7500 Norge

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017, pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Ved arbeid som kan medføre risiko for å…

Finn ut mer »
Kr. 2450

Vold og trusler på arbeidsplassen

14. september kl. 09:00 - 15:30
Hotel Augustin, C. Sundtsgate 22
Bergen, 5004 Norge

Ny forskrift i AML, gjeldende fra 01.01.2017, pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli…

Finn ut mer »
+ Export Events