Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Kommende Hendelser

Hendelser liste navigasjon

Motiverende intervju

28. september - 29. september
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3
Oslo, 0125
Kr. 3300

MI bygger på kjensgjerningen at intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side. Det legges stor vekt på betydningen av å utforske ambivalens og å bistå klienten i gjentatt beslutningstaking om endring, gjennom…

Finn ut mer »

Mellomlederkurset

28. september - 29. september
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3
Oslo, 0125
Kr.3430

Mellomledere er selve «limet» i organisasjonen. Målgruppen for dette kurset er mellomledere i offentlig sektor eller i konkurranseutsatte virksomheter innen helse- og velferdstjenestene. Mellomledelse handler om; å implementere ulike strategier og forvalte medarbeidernes ressurser på…

Finn ut mer »

Aldring hos personer med utviklingshemming

28. september kl. 09:00 - 15:30
Quality Hotel Alexandra, Storgata 1-7
Molde, 6413 Norge
Kr2450

Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming.  Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming. Kurset vil…

Finn ut mer »

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

29. september kl. 09:00 - 15:30
Quality Hotel Panorama, Tiller Ivar Lykkes vei 1
Tiller, 7075 Norge
Kr. 2450

Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming Formål Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming. Kurset…

Finn ut mer »

Autisme, pedagogiske tiltak som virker

4. oktober kl. 09:00 - 15:30
Radisson Blu Hotel Ålesund, Sorenskriver Bulls gate 7
Ålesund, 6002 Norge
Kr. 2650

Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser. Les mer om kurset hos Fagakademiet  

Finn ut mer »

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning – juridiske rammer og praktisering av lovverket

5. oktober kl. 09:00 - 15:30
Quality Hotel Grand, Bernstorffstredet 1
Kristiansund, 6509
Kr. 2650

Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter Formål Kurset skal gi innsikt i og forståelse for det juridiske rammeverket for helsevesenet…

Finn ut mer »

Konferanse: Kritisk blikk på rusbehandling

10. oktober kl. 10:00 - 16:30
VID vitenskapelige høgskole, Diakonveien 14
Oslo, Norge
Kr. 600

Kritisk blikk på rusbehandling på VID vitenskapelige høyskole, Campus Diakonhjemmet Oslo. Arrangører er VID Vitenskapelige Høgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus. Rusbehandling er tatt for gitt i samfunnet. Men hvorfor skal vi egentlig behandle…

Finn ut mer »

Kognitiv terapi med fokus på metode og praksis

11. oktober - 12. oktober
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3
Oslo, 0125
Kr. 3200

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi som opprinnelig ble utviklet av den amerikanske psykiateren Aaron Beck. Han jobbet opprinnelig innenfor psykoanalysen, som var noe nær enerådende i tiden etter annen verdenskrig. Kognitiv terapi ble…

Finn ut mer »

16p11.2 delesjon

11. oktober kl. 08:00 - 17:00
kr500

Kursets målsetting: Å gi deltakerne økt kunnskap om diagnosen og aktuelle tiltak i hverdagen. Mer informasjon og påmelding her....  

Finn ut mer »

Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming

11. oktober kl. 09:00 - 15:30
Scandic Grand Hotel Tromsø, Storgata 44
Tromsø, 9008 Norge
Kr. 2650

Dette er et praktisk rettet kurs, hvor innholdet er basert på nasjonale kostråd og forskningsbasert kunnskap. Det kan være utfordrende for ansatte som jobber med personer med utviklingshemming å sikre at brukerne får et variert…

Finn ut mer »
+ Export Events
Vernepleier.no tar ikke ansvar for eventuelle endringer, som er foretatt av arrangør i etterkant av dette innlegget. Er noe uklart ta kontakt med den aktuelle arrangør av kurs, konferanse eller seminar.