Redaksjonen består av vernepleiere som sammen jobber for å fremme vernepleieryrket, forskning og aktiviteter innenfor vårt område. Dette er et arbeid vi utfører i tillegg til våre faste jobber i det daglige.

Webredaktør


Jan Gunnar Hesthammer

Rådgiver, Seksjon for eHelse, Haukeland universitetssykehus

 

 

Allround journalist


Rolf Magnus Grung

Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Innlegg skrevet av Rolf M. Grung på vernepleier.no

 

Oppsøkende journalist


Eireen Finden

Høgskulelektor – Høgskulen på Vestlandet

Innlegg skrevet av Eireen Finden på vernepleier.no

 

Skribent

Lars Rune Halvorsen
Lars Rune Halvorsen

Førstelektor – Høgskolen i Østfold

Innlegg skrevet av Lars Rune Halvorsen på vernepleier.no

 


Frittstående skribenter

 

Ingunn Skjesol Bulling

PhD-stipendiat ved Nord universitet for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Innlegg skrevet av Ingunn vernepleier.no

 

 

Hege Kylland

Fagrådgiver i Nedre Eiker kommune

Innlegg skrevet av Hege på vernepleier.no

 

 

Thomas Owren

PhD-stipendiat ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.

Innlegg skrevet av Thomas på vernepleier.no

 

 

May Østby

Førstelektor for Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold.

Innlegg skrevet av May på vernepleier.no

 


Andre bidragsytere

 

Trude Stenhammer

Høgskulelærer for Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet.

Innlegg skrevet av Trude på vernepleier.no