Redaksjonen består av vernepleiere som sammen jobber for å fremme vernepleieryrket, forskning og aktiviteter innenfor vårt område. Dette er et arbeid vi utfører i tillegg til våre faste jobber i det daglige.

Redaktør

Bilde av redaktør i vernepleier.no Liv Slette
Linn Løvlie Slette

Vernepleier Linn Løvlie Slette er rådgiver i Stiftelsen SOR og koordinator i HELT MED.

Innlegg skrevet av Linn

Nettansvarlig


Jan Gunnar Hesthammer

Rådgiver, Seksjon for e-Helse, Haukeland Universitetssykehus

Oppsøkende journalist


Eireen Finden

Høgskulelektor – Høgskulen på Vestlandet

Innlegg skrevet av Eireen

Skribent

Lars Rune Halvorsen
Lars Rune Halvorsen

Førstelektor – Høgskolen i Østfold

Innlegg skrevet av Lars Rune


Frittstående skribenter


Ingunn Skjesol

PhD-stipendiat ved Nord universitet for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Innlegg skrevet av Ingunn


Hege Kylland

Fagrådgiver i Nedre Eiker kommune

Innlegg skrevet av Hege


Thomas Owren

Lektor på vernepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

Innlegg skrevet av Thomas


May Østby

Førstelektor for Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold.

Innlegg skrevet av May


Britt-Evy Westergård

Førsteamanuensis, Vernepleierutdanningen ved OsloMet

Innlegg skrevet av Britt-Evy


Vigdis Reisæter

Høgskulelektor, Vernepleierutdanningen ved Campus Sogndal.

Innlegg skrevet av Vigdis

Vernepleier Sara Karine Vang
Sara Karine Vang

Vernepleier i Lørenskog kommune

Innlegg skrevet av Sara Karine

Oppsøkende journalist

Vernepleier Lise Malin Engemyr
Lise Malin Engemyr Songe

Vernepleier med videreutdannelse innen veiledningspedagogikk individ og gruppe. 

Innlegg skrevet av Lise Malin