Redaksjonen består av vernepleiere som sammen jobber for å fremme vernepleieryrket, forskning og aktiviteter innenfor vårt område. Dette er et arbeid vi utfører i tillegg til våre faste jobber i det daglige.

Webredaktør


Jan Gunnar Hesthammer

Rådgiver, Seksjon for e-Helse, Haukeland Universitetssykehus

Allround journalist


Rolf Magnus Grung

Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Innlegg skrevet av Rolf M. Grung på vernepleier.no

Oppsøkende journalist


Eireen Finden

Høgskulelektor – Høgskulen på Vestlandet

Innlegg skrevet av Eireen Finden på vernepleier.no

Skribent

Lars Rune Halvorsen
Lars Rune Halvorsen

Førstelektor – Høgskolen i Østfold

Innlegg skrevet av Lars Rune Halvorsen på vernepleier.no


Frittstående skribenter


Ingunn Skjesol

PhD-stipendiat ved Nord universitet for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Innlegg skrevet av Ingunn vernepleier.no


Hege Kylland

Fagrådgiver i Nedre Eiker kommune

Innlegg skrevet av Hege på vernepleier.no


Thomas Owren

PhD-stipendiat ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.

Innlegg skrevet av Thomas på vernepleier.no


May Østby

Førstelektor for Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold.

Innlegg skrevet av May på vernepleier.no


Trude Stenhammer

Fagkonsulent for Autismeforeningen i Norge.

Innlegg skrevet av Trude på vernepleier.no


Britt-Evy Westergård

Førsteamanuensis, Vernepleierutdanningen ved OsloMet

Innlegg skrevet av Britt-Evy på vernepleier.no