Konstituert redaktør


Jan G. Hesthammer

Rådgiver, Haukeland universitetssykehus

 

 

Allround journalist


Rolf M. Grung

Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Innlegg skrevet av Rolf M. Grung på vernepleier.no

 

Oppsøkende journalist


Eireen Finden

Høgskulelektor – Høgskulen på Vestlandet

Innlegg skrevet av Eireen Finden på vernepleier.no

 

Skribent

Lars Rune Halvorsen
Lars Rune Halvorsen

Høgskolelektor – Høgskolen i Østfold

Innlegg skrevet av Lars Rune Halvorsen på vernepleier.no