Redaksjonen består av vernepleiere som sammen jobber for å fremme vernepleieryrket, forskning og aktiviteter innenfor vårt område. Dette er et arbeid vi utfører i tillegg til våre faste jobber i det daglige.

Webredaktør


Jan Gunnar Hesthammer

Rådgiver, Seksjon for e-Helse, Haukeland Universitetssykehus

Oppsøkende journalist


Eireen Finden

Høgskulelektor – Høgskulen på Vestlandet

Innlegg skrevet av Eireen Finden på Vernepleier

Skribent

Lars Rune Halvorsen
Lars Rune Halvorsen

Førstelektor – Høgskolen i Østfold

Innlegg skrevet av Lars Rune Halvorsen på Vernepleier


Frittstående skribenter


Ingunn Skjesol

PhD-stipendiat ved Nord universitet for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Innlegg skrevet av Ingunn på Vernepleier


Hege Kylland

Fagrådgiver i Nedre Eiker kommune

Innlegg skrevet av Hege på Vernepleier


May Østby

Førstelektor for Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold.

Innlegg skrevet av May på Vernepleier


Trude Stenhammer

Fagkonsulent for Autismeforeningen i Norge.

Innlegg skrevet av Trude på Vernepleier


Britt-Evy Westergård

Førsteamanuensis, Vernepleierutdanningen ved OsloMet

Innlegg skrevet av Britt-Evy på Vernepleier


Vigdis Reisæter

Høgskulelektor, Vernepleierutdanningen ved Campus Sogndal.

Innlegg skrevet av Vigdis på Vernepleier