Redaksjonen består av vernepleiere som sammen jobber for å fremme vernepleieryrket, forskning og aktiviteter innenfor vårt område. Dette er et arbeid vi utfører i tillegg til våre faste jobber i det daglige.

Redaktør

Bilde av redaktør i vernepleier.no Liv Slette
Linn Løvlie Slette

Vernepleier Linn Løvlie Slette er rådgiver i Stiftelsen SOR og koordinator i HELT MED.

Innlegg skrevet av Linn

Nettansvarlig


Jan Gunnar Hesthammer

Rådgiver, Seksjon for e-Helse, Haukeland Universitetssykehus

Oppsøkende journalist


Eireen Finden

Høgskulelektor – Høgskulen på Vestlandet

Innlegg skrevet av Eireen

Skribent

Lars Rune Halvorsen
Lars Rune Halvorsen

Førstelektor – Høgskolen i Østfold

Innlegg skrevet av Lars Rune


Frittstående skribenter


Ingunn Skjesol

PhD-stipendiat ved Nord universitet for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Innlegg skrevet av Ingunn


Hege Kylland

Fagrådgiver i Nedre Eiker kommune

Innlegg skrevet av Hege


May Østby

Førstelektor for Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold.

Innlegg skrevet av May


Britt-Evy Westergård

Førsteamanuensis, Vernepleierutdanningen ved OsloMet

Innlegg skrevet av Britt-Evy


Vigdis Reisæter

Høgskulelektor, Vernepleierutdanningen ved Campus Sogndal.

Innlegg skrevet av Vigdis

Oppsøkende journalist

Vernepleier Lise Malin Engemyr
Lise Malin Engemyr Songe

Vernepleier med videreutdannelse innen veiledningspedagogikk individ og gruppe. 

Innlegg skrevet av Lise Malin