Ansvarlig redaktør


Rolf M. Grung

Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Nettansvarlig


Jan G. Hesthammer

Rådgiver, Haukeland universitetssykehus

 

Oppsøkende journalist


Eireen Finden

Høgskulelektor – Høgskulen på Vestlandet

 

Skribent

Lars Rune Halvorsen
Lars Rune Halvorsen

Høgskolelektor – Høgskolen i Østfold