Det består av nettstedet Vernepleier.no og facebooksiden Vernepleier.no.

Vernepleier.no er ment å skulle informere og inspirere vernepleiere og skal være en «informasjonssentral» for det meste som har med vernepleie å gjøre. Her vil du finne:

 • nyheter om saker og prosjekter som handler om vernepleie, eller der vernepleiere er involvert
 • tips om nye artikler skrevet av vernepleiere (med lenke hvis de foreligger på nett)
 • informasjon om de ulike vernepleierutdanningene med lenker til fagplaner
 • tips om nye aktuelle fagbøker innenfor det vernepleiefaglige feltet
 • omtaler av aktuelle konferanser (med lenke til påmelding)
 • live streaming av nyheter fra en del aktuelle nettsider

Portalen eies av Fellesorganisasjonen (FO). Vernepleier.no er frittstående og med redaktør og web – ansvarlig som ikke er tilknyttet forbundskontoret. Profesjonsrådet for vernepleiere fungerer som et redaksjonsutvalg.

Programerklæring for Vernepleier.no

 1. Vernepleier.no skal bidra til å fremme profesjonen og faget vernepleie gjennom å formidle informasjon av interesse for vernepleiere, nyheter om prosjekter der vernepleiere er involvert og om ulike former for utviklingsarbeid innen vernepleiefaget.
 2. Vernepleier.no skal ikke være en selvstendig publiseringsarena for fagartikler. Utover egenproduserte saker, nyhetssaker, redaksjonelle kommentarer og eventuelle avgrensete prosjekter der tekster blir produsert, skal Vernepleier.no være et faglig knutepunkt som viser videre til informasjon som finnes andre steder.
 3. Vernepleier.no skal gjenspeile mangfoldet og bredden i vernepleie. Den skal synliggjøre vernepleiefaglig arbeid med alle elev, bruker- og pasientgrupper som vernepleiere til enhver tid arbeider med. Ansvarlig redaktør skal tilstrebe å holde en innholdsmessig balanse mellom ulike aktuelle faglige tilnærminger (for eksempel mellom atferdsanalytisk og relasjonelle/dialogiske tilnærminger), mellom stoff fra helse- og velferdstjenestene og stoff fra utdanningene, mellom praktisk orientert og teoretisk orientert informasjon, og mellom stoff av interesse for studenter og stoff som treffer de mer erfarne. Stoffet skal også ha en geografisk bredde og så langt som mulig hentes fra alle landets fylker.
 4. Vernepleier.no skal redigeres i henhold til Norsk Presseforbunds etiske normer for pressen (Vær Varsom-plakaten)
 5. Vernepleier.no sitt innhold skal være i samsvar med FOs yrkesetiske retningslinjer
 6. Vernepleieportalen driftes i tråd med punkter over og avtalen med Owren og Hesthammer, vedr. overtakelse:
  • Vernepleier.no skal fokusere på vernepleiefaget og vernepleiere. Det skal ikke være kommersielle innslag, ut over eventuelt stillingsannonser for vernepleiere.
  • Vernepleier.no skal gjenspeile og formidle fra hele det vernepleiefaglige feltet, uavhengig av forbund.
  • Vernepleier.no er forankret i det profesjonsfaglige arbeidet i FO og i profesjonsrådet for vernepleiere.  Vernepleier.no skal drives av FO, men det vil bli stor grad av fristilling: Vernepleier.no skal fortsatt gjenspeile og formidle fra hele det vernepleiefaglige feltet, på tvers av forbund.