Fagartikler av vernepleiere

Fagartikler skrevet av vernepleiere, eller der vernepleiere er medforfattere.

Vernepleieres akademiske arbeider: Avhandlinger

Vårt mål er å ha en komplett liste over godkjente avhandlinger skrevet av vernepleiere. Om du er vernepleier og har skrevet en avhandling som er godkjent, men ikke står på listen her, vil vi gjerne at du tar kontakt. Selv om du ikke ønsker å tilgjengeliggjøre avhandlingen din her, vil vi gjerne ha den med i oversikten. Og hvis den allerede foreligger på nett på en stabil plassering, vil vi gjerne at du sender oss lenken.

Hvis du ønsker at vi skal tilgjengeliggjøre avhandlingen her, må du fylle ut og signere avtalen, som du så skanner inn og sender som en Pdf-fil, sammen med en komplett utgave av avhandlingen som en Pdf-fil, på e-post til ansvarlig redaktør Rolf M. Grung.

Last ned avtale    Send e-post til redaktøren    Gå til avhandlinger

 

Vernepleieres akademiske arbeider: Masteroppgaver

Skal vi vise til, eller tilgjengeliggjøre masteroppgaven din?

Hvis du er vernepleier og har skrevet en masteroppgave som fikk A, B eller C, vil vi gjerne ha den med i oversikten vår. Hvis den allerede foreligger på nett på en stabil plassering, send en e-post til ansvarlig redaktør, fortell oss hvilken karakter du fikk og legg ved lenken. Hvis den ikke foreligger på nett og du ønsker at vi skal gjøre den tilgjengelig her, må du fylle ut og signere avtalen, som du så skanner inn og sender som en Pdf-fil, sammen med en komplett utgave av oppgaven som en Pdf-fil, på e-post til ansvarlig redaktør.

Last ned avtale    Send e-post til redaktøren    Gå til masteroppgaver

 

Vernepleieres akademiske arbeider: Bacheloroppgaver

Skal vi tilgjengeliggjøre bacheloroppgaven din?

Hvis du er vernepleier og leverte en bacheloroppgave i 2010 eller senere som du fikk A eller B på, kan vi gjøre den tilgjengelig her. I så fall må du fylle ut og signere avtalen, som du så skanner inn og sender som en Pdf-fil, sammen med en komplett utgave av oppgaven som en Pdf-fil, på e-post til ansvarlig redaktør.

Navnet ditt må stå i selve oppgaven, enten på forsiden eller som bunntekst. I e-posten må du skrive navnet ditt, årstallet oppgaven ble levert, den fulle tittelen på oppgaven, instituttet som vernepleierutdanningen tilhører, og høgskolen eller universitetet du gikk på.

Last ned avtale    Send e-post til redaktøren    Gå til bacheloroppgaver