Her kan du finne lenker til åpne publikasjoner, som kan være relevant for vernepleiere eller deg som holder på å bli vernepleier.

2019

Mannlige vernepleiere og deres yrkesvalg. (Tidsskrift for velferdsforskning)

Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer? (Tidsskrift om omsorgsforskning)

Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. (Fontene forskning)

Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming. (Fontene forskning)

Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. (Tidsskrift for psykisk helsearbeid)

Søvnlidelse – en utfordring innen psykisk helse. (Tidskrift for Kognitiv terapi)