Her kan du finne lenker til åpne publikasjoner, som kan være relevant for vernepleiere eller deg som holder på å bli vernepleier.

Hvorfor er det så vanskelig å integrere velferdsteknologi i omsorgstjenesten? (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Brukermedvirkning i helsetjeneste for eldre. (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Involvering av personer med utviklingshemming i forskningssirkler. (Samproduksjon i forskning)

Utforskning av brukerperspektiv i universell utforming. (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Bofelleskap – et hjem og en arbeidsplass (Fontene forskning)

Trygg og sikker bruk av velferdsteknologi i hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste. (Tidsskrift for omsorgsforskning)

Mannlige vernepleiere og deres yrkesvalg. (Tidsskrift for velferdsforskning)

Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer? (Tidsskrift om omsorgsforskning)

Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. (Fontene forskning)

Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming. (Fontene forskning)

Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. (Tidsskrift for psykisk helsearbeid)

Søvnlidelse – en utfordring innen psykisk helse. (Tidskrift for Kognitiv terapi)

Du kan også finne noen PhD avhandlinger skrevet av vernepleiere her