Bacheloroppgavene som ligger her har alle fått karakter A eller B. De tilgjengeliggjøres etter avtale med forfatteren, som har alle rettigheter til og bærer det fulle ansvaret for innholdet i sin oppgave.

2017

Eek, Camilla Farstad (2017). Om New Public Management i tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemning. Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskolen i Molde


Rusten, Nina (2017). Ekstinksjon, faglig og etisk forsvarlig? Bachelor i vernepleie, Høgskolen Innlandet


 

2016

Høyesveen, Åshild (2016). Tilrettelagt opplæring av felles oppmerksomhet til barn med autisme i førskolealder. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Lillehammer


Larsen, Simen Kristiansen (2016). Funksjonshemming, livskvalitet og fotball. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Lillehammer


Søreide, André (2016). Ungdommens møte med MST: en retrospektiv studie av fire ungdommers opplevelse med Multisystemisk behandling. Bacheloroppgave i vernepleie. Høyskolen i Oslo og Akershus


2015

Bergli, Gry Hege Eliassen (2015). Arbeidsdeltagelse for personer med utviklingshemming. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Nord-Trøndelag.


Hansen, Johan Ruben og Tone Irene Auberg (2015). Brukermedvirkning hos representanter i et brukerråd. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Østfold.


Onsøyen, Lillian (2015). “Vil du dele et eple med meg?” – Om kosthold og overvekt hos personer med Downs syndrom. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Molde.


Ramberg, May Britt (2015). Jeg har også noe jeg vil si! Mennesker med utviklingshemming og politisk deltakelse. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Nord-Trøndelag.


2014

Bergli, Henriette og Maria Brynjulfsen (2014). Rusmiddelavhengiges boligtilbud – på vei mot egen bolig. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Bergen.


Malum, Bjarte (2014. Krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap – situasjonsbetingede årsaksfaktorer. Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskolen i Bergen


Stedje, Gaute og Marit Elisabeth Svendsbøe (2014). Musikk i praktisk, metodisk miljøarbeid. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Bergen


2013

Arnes, Finn Ove  (2013).  Kommunikativ samhandling med slagpasienter rammet av afasi og dysartri. Betydningen av relasjoner, kommunikasjon og kunnskapsbasert forståelse. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskulen i Sogn og Fjordane.


Brenne, Bent-Jarle (2013). Det inkluderende arbeidslivet. Hvordan beskriver arbeidsledere i bedrifter å ha utviklingshemmede i arbeid? Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskulen i Sogn og Fjordane.


Elvik, Irene (2013). Hvilke metoder anvendes i smertekartlegging hos utviklingshemmede? Hvilke konsekvenser har underdiagnostisering av smerte? Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskulen i Sogn og Fjordane.


Johansen, Raymond  (2013).  Atferdsavtaler. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Lillehammer


Lacroise, Ann-Cathrin S.  (2013). Lettere psykisk utviklingshemmet – barrierer på veien mot ordinært arbeid. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Bergen.


Lien, Wanja Kristin  (2013). Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende. Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskulen i Sogn og Fjordane


Pettersen, Birthe Holck og Karoline Pedersen Steinsland (2013). Enslige mindreårige – Ofre eller løvetannbarn? Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Bergen.


Rustad, Erkki (2013). Hvordan kan tegnøkonomi bidra til å etablere og opprettholde personlig hygiene hos en person med autisme? Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Lillehammer.


Skjoldheim, David R.  (2013). Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Bergen.


Ulstein, Rebekka  (2013). Mennesker med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Bergen


Özdemir, Numan (2013). Preferansekartlegging – del av tiltaksarbeid. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Lillehammer.


 

2010

Langeby, Signe E. (2010). Oppfatninger av arbeid og livskvalitet blant mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Bacheloroppgave i vernepleie. Høgskolen i Akershus.