Barn
Mor med to barn og en drage
Fag
01. juni 2021

Det krever mot å involvere

Brukerinvolvering er i vinden. Brukerne skal involveres både i kunnskaps- og tjenesteutvikling, for å sikre relevans og kvalitet. Det krever at vi tar bevisste...

Et tre
Fag
02. mars 2021

Voksenfellesskap for barns oppvekstmiljø

Les Mer
Vernepleier Marita Iren Thrana står ved sin arbeidsplass - En barneskole
Faglig praksis
15. desember 2020

Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som HAR det vanskelig

Les Mer
Fag
08. september 2020

Krisehåndtering og forebygging

Les Mer
Fag
14. april 2020

Barn uten skolevei

Les Mer
Forskning
19. mars 2019

Verdien av åpne møteplasser

Tjenestetilbudet i kommunene er i endring. Mange steder i lander utvikles det ulike tjenestetilbud. Selv om disse tilbudene oppleves som nyttige både av...

Fag
20. november 2018

Vi vil også bli hørt!

Les Mer
Meninger
12. november 2018

Sensitive barn: Tilsvar på en kommentar som slår hardt, men i løse lufta

Les Mer
Meninger
11. november 2018

Er begrepet «særlig sensitive barn» et godt valgt begrep og trenger disse barna vernepleiere?

Les Mer
Fag
07. november 2018

Sensitive barn og vernepleiere i barnehagen

Les Mer
Vernepleier Tone Åker
Forskning
30. januar 2018

Forsker på avhør av sårbare personer

Tone Åker er utdannet vernepleier med mastergrad i helsevitenskap. Det siste året har hun vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo...

Island-barnehage
VPLTV
11. oktober 2017

Filmer om og fra våre islandske brødre og søstre

Les Mer
Tidsskrifter
Kort og godt
28. september 2017

Verdens beste tidsskrifter om skole og psykologi – gratis tilgjengelige for deg

Les Mer
Vernepleier Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Forskning
26. mars 2017

Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarer sin doktorgradsavhandling ved nytt felles doktorgradsstudium

Les Mer
Vernepleier Torunn Ovrid
Faglig praksis
06. januar 2016

Vernepleie i Finnmark

Les Mer
Vernepleier Lionel Bitangisha
Faglig praksis
10. november 2015

Frivillig arbeid i Fiji – en vernepleiers alternative sommerferie

Byåsen videregående skole
Faglig praksis
06. mars 2014

13 vernepleiere på samme avdeling

Les Mer