Brukermedvirkning
Mor med to barn og en drage
Kort fagartikkel
01. juni 2021

Det krever mot å involvere

Brukerinvolvering er i vinden. Brukerne skal involveres både i kunnskaps- og tjenesteutvikling, for å sikre relevans og kvalitet. Det krever at vi tar bevisste...

En gruppe med mennesker som lytter til en som forteller
Kort fagartikkel
18. mai 2021

På helt lik linje

Les Mer
Skygger til to personer som går nedover en gate
Kort fagartikkel
01. mai 2021

Vernepleiere er også sosialarbeidere II

Les Mer
Klosser med piler som viser oppover
Kort fagartikkel
03. april 2021

Spesialvernepleier på medikamentfritt behandlingstilbud

Les Mer
En psykisk utviklingehemmet dame og hennes hund og tjenesteyter
Ukategorisert
27. februar 2021

Alvorlig utviklingshemming og beslutningsstøtte

Les Mer
Kort fagartikkel
10. november 2020

Vernepleieres erfaringer med myndiggjørende arbeid sammen med personer med utviklingshemming

Denne artikkelen handler om vernepleieres erfaringer med å fasilitere workshopgrupper sammen med deltakere med utviklingshemming.

Ukategorisert
17. mars 2020

Vernepleiaren si rolle for å byggja det gode laget rundt eleven

Les Mer
Fagintervju
22. januar 2019

Å arbeide i andres hjem

Les Mer
Fagintervju
01. desember 2018

Sarpsborg: en fremoverlent kommune går nye veier i tjenestene til utviklingshemmede

Les Mer
Sosionom Cecilie Campbell og Vernepleier Anne Jensen
Fagintervju
27. mars 2017

Vant priser for utvikling av velferdsteknologi

Les Mer
Vernepleier André Paulsberg
Fra studenten
06. desember 2016

«Brukermedvirkning går gjennom kjennskap»

Lars Ole Bolneset og Randi Krogstad
Fagintervju
26. april 2016

Brukerråd fra et tjeneste- og høgskoleperspektiv

Les Mer
Boveiledningstjenesten i Malvik kommune
Fagintervju
14. april 2016

Hverdagsmestring som tjeneste til personer med utviklingshemming

Les Mer
Vernepleier Sigbjørn Ramsvik
Fagintervju
08. september 2014

«Motivering – I grenselandet til tvang»

Les Mer