Etikk
Jente som sitter ved et veiskille
Kort fagartikkel
09. februar 2021

Noen tips til det å ta (etiske) beslutninger

I de etiske refleksjonsmodellene «mitt problem I» og «vårt problem II» (Ellingsen, Halvorsen & Aadland, 2020), inviteres og oppmuntres profesjonsutøvere til å engasjere seg...

Kvinne som reflekterer
Kort fagartikkel
18. november 2020

Kan vi oppøve en etisk sensitivitet, så kanskje er det motsatt også mulig?

Les Mer
Bokomtaler
07. september 2020

Profesjonsetikk i vernepleie

Les Mer
Fra studenten
07. april 2020

Koronautbruddet ga vernepleierstudenter en bedre forståelse av profesjonsetikkens funksjon

Les Mer
Kort fagartikkel
27. mars 2020

Dokumentasjon – viktigere enn noen gang?

Les Mer
Ukategorisert
24. mars 2020

Vernepleieren som helse- og sosialpolitisk aktør

Vernepleieprofesjonens samfunnsoppdrag er knyttet til å yte helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Målgruppene er personer med funksjonsnedsettelser, og hovedfokuset er å redusere...

Kort fagartikkel
03. mars 2020

En interessant, men besynderlig tekst om problematiske valg av etisk teori

Les Mer
Kort fagartikkel
25. februar 2020

Problematiske valg av etisk teori?

Les Mer
Profesjonsetikk
Kort fagartikkel
09. januar 2018

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Les Mer
Anne Kjersti C. Befring
Bokomtaler
07. november 2017

Bok: Helse- og omsorgsrett

Les Mer
Etikk
Kort fagartikkel
09. mai 2017

Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk

Verden kan være både et komplisert og ukomplisert sted når barn vokser opp. Komplisert fordi det er ufattelig mye et barn ikke kan eller...

Samfunnsdebattant Marte Goksøyr
Fagintervju
20. februar 2014

Vernepleiere støtter Goksøyrs rett til å tale

Les Mer
Fagintervju
11. desember 2013

Et intervju med Han Hansen

Les Mer
Fagseminar
Ukategorisert
22. november 2013

Fagseminar om Kampen-saken

Les Mer
Systematisk etisk refleksjon
Fra studenten
11. oktober 2013

Systematisk etisk refleksjon

Les Mer