Etikk
Jente som sitter ved et veiskille
Fag
09. februar 2021

Noen tips til det å ta (etiske) beslutninger

I de etiske refleksjonsmodellene «mitt problem I» og «vårt problem II» (Ellingsen, Halvorsen & Aadland, 2020), inviteres og oppmuntres profesjonsutøvere til å engasjere seg...

Kvinne som reflekterer
Fag
18. november 2020

Kan vi oppøve en etisk sensitivitet, så kanskje er det motsatt også mulig?

Les Mer
Kort og godt
07. september 2020

Profesjonsetikk i vernepleie

Les Mer
Student
07. april 2020

Koronautbruddet ga vernepleierstudenter en bedre forståelse av profesjonsetikkens funksjon

Les Mer
Fag
27. mars 2020

Dokumentasjon – viktigere enn noen gang?

Les Mer
Fag
24. mars 2020

Vernepleieren som helse- og sosialpolitisk aktør

Vernepleieprofesjonens samfunnsoppdrag er knyttet til å yte helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Målgruppene er personer med funksjonsnedsettelser, og hovedfokuset er å redusere...

Meninger
03. mars 2020

En interessant, men besynderlig tekst om problematiske valg av etisk teori

Les Mer
Meninger
25. februar 2020

Problematiske valg av etisk teori?

Les Mer
Profesjonsetikk
Fag
09. januar 2018

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Les Mer
Anne Kjersti C. Befring
Fag
07. november 2017

Bok: Helse- og omsorgsrett

Les Mer
Etikk
Fag
09. mai 2017

Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk

Verden kan være både et komplisert og ukomplisert sted når barn vokser opp. Komplisert fordi det er ufattelig mye et barn ikke kan eller...

Samfunnsdebattant Marte Goksøyr
Meninger
20. februar 2014

Vernepleiere støtter Goksøyrs rett til å tale

Les Mer
Meninger
11. desember 2013

Et intervju med Han Hansen

Les Mer
Etikk vegvalg
Ukategorisert
27. november 2013

Treng arbeidsplassen din eit etisk løft?

Les Mer
Fagseminar
Fag
22. november 2013

Fagseminar om Kampen-saken

Les Mer
Systematisk etisk refleksjon
Student
11. oktober 2013

Systematisk etisk refleksjon