Jente som sitter ved et veiskille
Fag

Noen tips til det å ta (etiske) beslutninger

I de etiske refleksjonsmodellene «mitt problem I» og «vårt problem II» (Ellingsen, Halvorsen & Aadland, 2020), inviteres og oppmuntres profesjonsutøvere til å engasjere seg i etisk refleksjon, i møte med etisk dilemmaer. Eksempelvis oppmuntrer refleksjonsmodellen «mitt problem I», den enkelte til å tenke igjennom noen fornuftige punkter i en hensiktsmessig rekkefølge.

Profesjonsetikk
Fag

Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk

Profesjonsutøveren er bundet opp av en forpliktelse til å følge juridiske bestemmelser, inklusivt internasjonale juridiske forpliktelser. Profesjonsetikk er overflødig hvis den i praksis har blitt identisk med juridiske forpliktelser – det blir en type dobbelføring som ikke bidrar med noen nye hjelpemidler til profesjonsutøveren, utover det som allerede presenteres av kunnskap fra jussfaget.